ඔබ සැකකටයුතුද?

ඔබේ කලත්රයා මත ඔත්තු බැලීම සඳහා විකල්ප

ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය යම් කටයුත්තක් ඇති බවට සැකයක් තිබේ නම්, කළ යුත්තේ කුමක් කිරීමටදැයි ඔබ විමසිලිමත් විය හැකිය. ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය කෙරෙහි විශ්වාසය නොලැබීම සහ ඔබේ සහකරු ගැන ඔත්තු බැලීම සඳහා වන විකල්පයන් මෙහි දැක්වේ.

සීඑන්එන් හි මිෂෙල් ගුඩ්මාන් පවසන පරිදි, පෝරියා හි ප්ලේයියාහි සායනික මනෝවිද්යාඥයෙකු වන තෝමස් මෙර්රිල් අනුව, ඇරිසෝනා විශ්වාස කරන්නේ "ඔබට ඔබේ සහකරු සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය හෝ ඔහුගෙන් හෝ ඔබට අවශ්ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි නම්, එය සම්බන්ධතා ගැටළුවක්.

ගැටලුව විසඳීමට කාලය නොවේ.

බොහෝවිට තම භාර්යාවන් මත ඔත්තු බැලීම හා රඳවා ගැනීම විස්තර කෙරේ. කලාතුරකින් ලැබෙන ප්රතිඵල හොඳය. ඔබ ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය මුහුණ දෙන විට ඔබ කලබලයට පත්වන විට, ඔබ අපහසුතාවයට පත්වන දෙය සහ ඔබේ කලත්රයා කෙරෙහි ඔබේ ආදරය දෙන්න. අවිශ්වාසයේ පවතින මෙම අර්බුදයට ඔබගේ විවාහයට හැකි බව ඔබේ බලාපොරොත්තුව සඳහන් කරන්න.