ADHD හැසිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්රතිලාභ ක්රමයක් භාවිතා කිරීම

"හොඳ රැකියාවක් කරන්න, ඔයාට ත්යාගය ලැබෙනවා!" හොඳ හුරුපුරුද්දක්ද? චර්යාත්මක කළමනාකරණය සඳහා මෙම ප්රවේශය සෑම තැනකම, වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සඳහා - නිවසේදී හෝ පාසැලේදී, රැකියා ස්ථානයේදී හෝ ජිම් වලදී භාවිතා වේ. එය විශේෂ අවශ්යතා සහිත දරුවන් සඳහා නිරන්තරව හා ව්යුහගතව භාවිතා කරන විට, එය බොහෝ විට හැඳින්වේ "හැසිරීමේ කළමනාකරණය" ලෙසිනි.

හැසිරීම් කළමනාකරණය ශබ්දය මෙන් සරලයි:

  1. වෙනස් කළ යුතු ගැටළු හැසිරීම් හඳුනා ගැනීම
  2. හොඳ හැසිරීම සඳහා උපයා ගැනීමට නියමිත ත්යාග කට්ටලයක් ඇති කිරීම
  3. සැලසුමට ඇලී සිටින්න

බොහෝවිට, හැසිරීමේ කළමනාකරණ ක්රමවේදයන් පාසැල් මට්ටමේ විශේෂඥයින් විසින් සකස් කරනු ලැබේ. හොඳ අවස්ථාවලදී, ඔවුන් විවිධ අවස්ථාවන්හි දී එම පණිවිඩ එකම දරු දැරියන්ට ලබා දෙයි.

1. ඉලක්කගත හැසිරීම් හඳුනාගැනීම

පළමු පියවර වන්නේ ඔබ දැකීමට අවශ්ය හැසිරීම් හඳුනා ගැනීම සහ ඔබ අඩු කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට අවශ්ය හැසිරීම් හඳුනා ගැනීමයි. පැහැදිළිවම ඉලක්කගත හැසිරීම් වඩාත් හොඳින් ක්රියා කරයි. හරියටම හැසිරීම් හැසිරවීම කොන්ක්රීට්, මැනිය හැකි හා හඳුනා ගත හැකි ය. උදාහරණයක් වශයෙන්:

හොඳයි: "අද දවසේ මැටි පන්තියෙහි පිළිතුරුවලින් මිදීමට වඩා ඔබේ අත දිගහරින්න."

නරකයි: "බැනා නතර කරන්න."

2. ඵලදායී ත්යාග හඳුනාගැනීම

ඵලදායි වීමට නම් ප්රශංසා කිරීම සඳහා උනන්දුවක් ඇති විය යුතුය. දරුවා ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්ය වන්නේ කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීමෙන් හෝ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් එය වැදගත් වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී, විපාකයක් සුදුසු යමක් කිරීමට අවස්ථාව ලබා ගත හැකිය - රේඛාවෙහි ප්රධානියා, ශබ්ද විකාශකය හරහා නිවේදන කරන්න.

- එහෙත් එය සෙල්ලම් බඩු හෝ කුකිය වැනි කොන්ක්රීට් කිරීම විය හැකිය. වැඩිහිටි දරුවන්ට සංකේතාත්මක ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම ප්රයෝජනවත් විය හැකිය: දරුවා යහපත් හැසිරීමේ එක් කාලයකදී ස්ටිකර් උපයාගන්නේ ය. ස්පීකරයේ නිශ්චිත ගණනක් උපයාගත් විට ප්රතිලාභය ක්රියාත්මක වේ.

අතීතයේදී ප්රතිවිපාක ද හැසිරීම් කළමනාකරණ වැඩසටහන් වල කොටසක් විය. සාමාන්යයෙන් ප්රතිලාභ / දීමනාවක් නොලැබේ.

ප්රතිවිපාක ක්රියාත්මක වන්නේ නම්, ඔවුන් විසඳා වඩා වැඩි ගැටළු නිර්මානය නොකර දරුවෙකුගේ අගෞරවයක් ලෙස සැලකිලිමත් විය යුතු ය. නිදසුනක් වශයෙන් අධි ක්රියාකාරී දරුවෙකුගෙන් අපවිත්ර වීමෙන් බරපතළ ගැටළු ඇති විය හැක. පාසැලේ පසු දරුවා රැඳී සිටීම ඇත්ත වශයෙන්ම සමහර අවස්ථාවලදී විපාකයක් ලෙස හැඟෙනු ඇත.

3. සැලැස්ම බලාත්මක කිරීම

චර්යාත්මක වෙනස් කිරීමේ සැලැස්මක් සාර්ථක වීම සඳහා එය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක විය යුතුය. ඉලක්ක හැසිරීම් ඇතිවීමෙන් පසු හැකි ඉක්මනින් ප්රතිලාභ සහ ප්රතිපල ලබා දිය යුතුය. සෘණාත්මක හැසිරීම් වහාම ප්රතිවිපාක ලැබිය යුතුය. (ප්රතිවිපාක සැලැස්මෙහි කොටසක් නම්). පාසල් / වැඩ සහ නිවාස වැනි සැකසුම් හරහා සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීම වැනි නිරන්තර අධීක්ෂණය සහ ප්රතිපෝෂණ ද ප්රයෝජනවත් වේ.

වැඩිහිටියන් සඳහා චර්යාත්මකව මැදිහත්වීම

වැඩිහිටියන්ට විපාක පද්ධතියකින් ප්රතිලාභ ලැබිය හැකිය. ලිංගාශි්රත ලිංගික සංසර්ගයේ ඍණාත්මක කරුණු සමඟ සන්සුන් වීම පහසුය. ධෛර්යය, ධනාත්මක ආකල්ප කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම, සාර්ථකත්වයන් සඳහා ඔබම ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම වැදගත් ක්රමෝපායන් වේ.

ඔබ ඉලක්ක කරගෙන සහ මාර්ගයේ තබා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලැයිස්තු භාවිතා කරන්න. ඔබ එක් කාර්යයක් සම්පූර්ණ කරන විට එක් එක් අයිතමය පරීක්ෂා කරන්න. ඔබට සංවිධානය කිරීමට උපකාර කිරීමට වර්ණ කේතීකරණ පද්ධතියක් සකසන්න. දිනපතා කාලසටහනක් හෝ සැලසුම්කරුවෙකු භාවිතා කරන්න, සිහි කුවිතාන්සි සඳහා පශ්චාත්-හෝ වියලි මකන පුවරුව භාවිතා කරන්න.

කුමන වයස් ගත වුවත් ලිංගාශ්රිතව සිටින අයට ලිංගිකව මට්ටම් කිරීම, නිතර ප්රතිචාරයන්, කුඩා වර්ධන වලින් ලබා දී ඇති කාර්යයන්, දුෂ්කරතාවයන් සහ දුර්වලතා අවම කිරීම , කාර්යය නිම කිරීම සඳහා වැඩි කාලයක් සහ කාර්යයන් සංවිධානය කිරීම සඳහා උපකාර කිරීම . ඔබේ පරිසරය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කිරීම සඳහා මෙම ක්රමයන් සාර්ථක වන අතරම සාර්ථකත්වය සඳහා හොඳම අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා එය ව්යූහගත කිරීමකි.