ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඇමතීමට දේශීය සූදු ක්ෂණික මාර්ග

සූදුව සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා දුරකථන සහාය

සූදුව සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා උපකාරක සේවාව හොදම ස්ථානයක් විය හැකිය. අවබෝධය සහ සහයෝගය ලබා දීම මෙන්ම, ණය ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා උපකාර වැනි සූදුවට ඇබ්බැහි වීමෙන් උපකාර ලබා ගත හැකි ස්ථාන පිළිබඳ සම්පත් විශාල ප්රමාණයක් තිබේ.

ඔබ අසල සූදුවක් සොයා ගැනීම සඳහා, පහත දැක්වෙන තත්වය ඔබේ ලැයිස්තුගත කරන්න. ඔබගේ ප්රාන්තය ලැයිස්තුගත නොකළහොත් 1-800-522-4700 හි ජාතික ගැටළු සූදු දුරකථන ඇමතුම අමතන්න.

ඇබ්බැහි වූවන් ප්රතිකාර කිරීම හෝ දේශීය සූදු ආධාරක කන්ඩායම් සඳහා විශේෂඥයෙකු වන ඔබේ ප්රදේශයේ මනෝ චිකිත්සකයින් සඳහා මාර්ගගතව සෙවිය හැකිය.

සූරාකන්න සූදු හසුරු ආධාරක ඇරිසෝනා කවුන්සිලය

එරික් රප්ටෝෂ් ඡායාරූප / ගීතී පින්තූර
1-800-777-7207

තව

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇරිසෝනා කාර්යාලයේ ගැටළුව

1-800-NEXT-STEP / 1-800-639-8783

තව

කැලිෆෝනියා කවුන්සිලයේ ගැටලුව පිළිබඳ සූදු හෙලිකොප්ටරය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

කොලරාඩෝ: කොලරාඩෝ හෙලොප්ලීන්හි සූදු ගැටුමයි

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

ගැටුම්කාරී උපකාරක උපකරණයක් පිළිබඳ කනෙක්ටිකට් කවුන්සිලය

1-800-346-6238

සූදුවේ නියුක්තයන්ගේ උපකාරක ඩෙලවෙයාර් කවුන්සිලය

පැය 24, රහස්ය: 1-888-850-8888

තව

සූරාකන්න සූදු හසීම් ආධාරක ෆ්ලෝරීඩා කවුන්සිලය

පැය 24, රහස්ය, බහුභාෂා: 1-888-ADMIT-IT / 1-888-236-4848

ජෝර්ජියා සූදු හෙලිකොප්ටරය

පැය 24, රහස්ය: 1-800-699-7117

තව

සූදුවේ නියැලීම සඳහා ඉලිනොයිස් කවුන්සිලය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ ඉන්දියානා කවුන්සිලය

1-800-994-8448

තව

සූදුවේ නියුක්ත කළමණාකරනය පිළිබඳ කන්සාස් සභාගය

පැය 24, රහස්ය: 1-866-662-3800

තව

ගැටුම පිළිබඳ කේටැකි කවුන්සිලය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

සූදුවේ නියුතු ලුසියානා සංගමය

රහස්ය: 1-877-770-STOP

තව

සූදු ගැටලු පිළිබඳ මයින් කවුන්සිලය

දුරකථන: 207-775-4357

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

ගැටලුව පිළිබඳ මරේලන්ඩ් සභාව

දුරකථන: 410-375-1421

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

සූදුවට ඇබ්බැහි වීම පිළිබඳ මැසචුසෙට්ස් කවුන්සිලය

පැය 24, සතියේ දින හතක්, රහසිගත: 1-800-426-1234

තව

සූදුවේ උපකාරක උපකාරක සේවාව පිළිබඳ මිචිගන් සංගමය

පැය 24, රහස්ය: 1-800-270-7117

තව

මිනසෝටා: නෝර්ස්ටාස්ට ගැටලුව සූදුව

දුරකථන: 612-424-8595

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

ගැටළු සහ සූරාකන සූදුව ගැන මිසිසිපි සභාව

රහස්ය: 1-888-777-9696

තව

Missouri Alliance එකේ සූදුවේ නියැලීම

පැය 24: 1-888-BETSOFF, 1-888-238-7633

තව

මෝටානා කවුන්සිලයේ සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ

පැය 24: 1-888-900-9979

තව

නබ්රාස් සූදු ආධාරක වැඩසටහන ස්පර්ශක සූදු හිසරස්

පැය 24, සතියේ දින හතක්: 1-800-522-4700

තව

අනිවාර්ය සූදුව පිළිබඳ නෙබ්රාස් කවුන්සිලය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

නිව් ජර්සි: නිව් ජර්සි හි සූදුවේ සූදුවේ සූරාකන සූදුව පිළිබඳ කවුන්සිලය

1-800-GAMBLER හෝ 1-800-426-2537

තව

සූදුවට ඇදීම් ගැටළුව පිළිබඳ නව මෙක්සිකෝ කවුන්සිලය

1-800-572-1142

තව

සූදුවේ උපකාරක සේවා සපයන නිව්යෝර්ක් කවුන්සිලය

පැය 24, සතියේ දින 7 ක්, දින 365 දින: 1-800-437-1611

තව

උතුරු කැරොලිනා ගැටළුව සූදුවේ උපකාරක උපස්ථාය

පැය 24: 1-877-718-5543

සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ ඔහියෝ කවුන්සිලය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

ගැටලු සහ සූදුවේ නියැලීම සඳහා ඔක්ලහෝමා සංගමය

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

තව

ඔරිගන් ගැටළු සූදු දුරකථන ආධාරක

පැය 24, සතියේ දින හතක්, රහස්ය; පෙළ සහ විද්යුත් තැපැල් විකල්ප: 1-877-695-4648 (මගේ සීමාව)

තව

පෙන්සිල්වේනියා: පෙන්සිල්වේනියා හෙලප්ලයින් හි සූරාකන සූදුව පිළිබඳ කවුන්සිලය

1-800-848-1880

තව

සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ රොඩ් අයිලන්ඩ් කවුන්සිලය

24 පැය, රහස්ය: 1-877-9-ගැම්බල්

තව

දකුණු ඩැකෝටා සූදු හෙලිකොප්ටරය

1-888-781-HELP

ගැටලුව හා සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ ටෙක්සාස් කවුන්සිලය

දුරකථන: 972-490-1007

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

ගැටුම් පිළිබඳ විර්මොන්ට් කවුන්සිලයේ ගැටලු පිළිබඳ

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

වොෂිංටන් ප්රාන්තය: ගැටළු සූදුව පිළිබඳ සදාකාලික කවුන්සිලය

1-800-547-6133

තව

එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වර්ජිනියා කවුන්සිලයේ සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ

ජාතික දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1-800-522-4700

සූදුවේ නියැලීම පිළිබඳ විස්කොන්සින් කවුන්සිලය

1-800-426-2535

තව