මනෝවිද්යාඥයින් පුහුණු කිරීම

මනෝ විද්යාඥයකු වීමට ඔබට අවශ්ය පුහුණුව කුමක්ද? විවිධ මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයින් සතුව ඇති පුහුණුව කුමක්ද? මෙම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගත හැකි වන්නේ "මනෝවිද්යාඥයා" යන මාතෘකාව මෙන්ම විවිධ ප්රාන්ත සඳහා විවිධ අවශ්යතාවන් නිසා අවසානයේ දී උපාධි විකල්පයන් කිහිපයක් පවතින නිසාය.

මනෝවිද්යාවේ විවිධ තනතුරු සඳහා අවශ්ය අධ්යාපන හා පුහුණුව පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගන්න.

මූලික කරුණු: මනෝ විද්යාඥයෙකු වීමට ඔබට අවශ්ය පුහුණුව කුමක්ද?

මනෝ විද්යාඥයෙකු ලෙස සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා, උපාධියක් හෝ ආචාර්ය උපාධියක් අවශ්ය වේ. තෝරා ගැනීමට විවිධාකාර උපාධි විකල්ප තිබේ. එක් එක් මට්ටමේ ඇති වෘත්තීය විකල්පයන් වෙනස් විය හැක.

මනෝවිද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධි

බලපත්රලාභී සායනික හෝ උපදේශන මනෝ විද්යාඥයකු වීමට නම් ආචාර්ය උපාධියක් අවශ්ය වේ. PhD සහ PsyD යන තෝරා ගැනීම සඳහා ආචාර්ය උපාධි දෙකක් ඇත.

මනෝවිද්යා උපාධියෙහි සාම්ප්රදායික PhD උපාධි පාඨමාලා සාහිත්යය ඉලක්ක කරගත් උපාධියකි. සාමාන්යයෙන් උපාධිධාරීන් ඔවුන්ගේ වැඩපිලිවෙලේ අවධානයට අනුව, සායනික හෝ උපදේශන මනෝවිද්යාවෙහි කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. PhD උපාධියක් ලබා ගැනීම මනෝවිද්යාඥයින් විශ්ව විද්යාල මට්ටමේ ඉගැන්වීම, පර්යේෂණ කිරීම සහ මානසික සෞඛ්ය සායන, රෝහල්, පාසල්, පෞද්ගලික කර්මාන්ත, රජයේ සහ පුද්ගලික භාවිතය තුළ පුහුණු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

PsyD , or Psychology Doctor of Psychology උපාධිය යනු වඩාත් ප්රායෝගික පාදක අධ්යාපන ක්රමවේදයකි.

PsyD උපයා ගන්නා මනෝවිද්යාඥයන් සාමාන්යයෙන් මානසික රෝග නිවාරණ සායනයන් ලෙස කටයුතු කරන අතර පෞද්ගලිකවම වැඩ කිරීමටද හැකිය.

සාමාන්යයෙන් මනෝවිද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට උපාධිධාරී අධ්යයන වසර 5-7 පමණ ගත වේ. ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවලට ඇතුළත් වූ අයගේ මුල්ම පර්යේෂණයන් පදනම් කරගත් අවසාන පර්යේෂණයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර, PsyD වැඩසටහන් සඳහා ලියාපදිංචි වූවන් හට ඩෙස්බර්ඩිය වෙනුවට වඩා සායනික වැඩ සහ විභාග සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

උපදේශනය සහ සායනික මනෝවිද්යා වැඩසටහන් ද සාමාන්යයෙන් වසර දෙකක කාලයක් සඳහා වන සීමාවාසික පුහුණුව අවශ්ය වේ.

විශේෂ උපාධි

බොහෝ ප්රාන්තවල පාසැල් මනෝවිද්යාඥයින් බවට පත්වීමට කැමති අය පාසල් මානසිකත්ව විශේෂඥ උපාධිය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. පාසැල් මනෝවිද්යාවෙහි එඩ්එස් උපාධිය සාමාන්යයෙන් අවම වශයෙන් වසර තුනක් සම්පූර්ණ කිරීමට හා උපාධිධාරී ණය පැය 60 කින් සමන්විත වේ. පාඨමාලා අවශ්යතා වලට අමතරව, එක් වසරක සීමාවාසික පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

මනෝ විද්යා උපාධිය

මනෝ විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය උපාධි අපේක්ෂක මට්ටමෙන් ඔබ්බට උපාධි මට්ටමේ පාඨමාලාවක් වසර දෙකකට අවශ්ය වේ.

සාමාන්ය උපාධිධාරියෙකු සමඟ වැඩ කරන විට, මානසික සෞඛ්ය තත්ත්වයන් යටතේ සිටින පුද්ගලයෙකුට බලපත්රලාභී සායනික මනෝ විද්යාඥයෙකුගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ කටයුතු කරයි. ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවක් කරගෙන යාමට බොහෝ අය තීරණය කර ඇත.

වෘත්තීය ඉදිරි දැක්මක් සහිත අත්පොත අනුව , උපාධි මනෝවිද්යා වැඩසටහන් ලබා ගැනීම සඳහා තරඟය දැඩි විය හැකිය. මනෝවිද්යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබේ ප්රවේශය වැඩි කර ගත හැකිය. ශ්රේණි ශ්රේණි සහ GRE හා ග්ලෝබල් මනෝවිද්යාව පිළිබඳ හොඳ ලකුණු ලකුණු විෂය පථය මනෝවිද්යා උපාධි වැඩසටහනක ස්ථානයක් ලබා ගැනීමේ ඔබේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

මනෝවිද්යාවේදී උපාධිය

මනෝවිද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රවේදී උපාධිය ලබා ගැනීම ඔබට "මනෝවිද්යා" යන මාතෘකාව හිමි කර ගැනීමට සුදුසුකම් නොලබන නමුත්, මනෝවිද්යාව උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ඇතුළුවීමේ මට්ටමේ මනෝවිද්යා වෘත්තියකට ඇතුල් වීම හෝ පන්තියට පිවිසිය හැකි විශිෂ්ට ක්රමයක් වනු ඇත.

උපාධි අධ්යනය සඳහා ඊළඟට උපාධි හැදෑරීම සඳහා උපාධි පාඨමාලාවක් ලෙස සේවය කළ හැකි වන අතර, හෝ විවිධ මට්ටමේ රැකියා අවස්ථා සඳහා සිසුන් සූදානම් විය හැකිය. වෘත්තීය ඉදිරි දැක්මක් සහිත අත්පොත අනුව , උපාධිධාරීන්ගේ මට්ටම්වල රැකියා සීමිත වේ.

විද්යාලීය මාජර්ස් අත්පොත වාර්තා කරන්නේ, මනෝවිද්යාව පිළිබඳ උපාධියක් සහිත පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 25 කට අඩු සංඛ්යාවක් ඔවුන්ගේ විද්යාලීය ප්රධානියාවට සමීපව සම්බන්ධ වන රැකියාවන්හි නිරතව සිටින බවයි.

ඒ වෙනුවට බොහෝ දෙනෙක් සමාජ වැඩ හෝ වෙළඳපල පර්යේෂණය වැනි වක්රව සම්බන්ධකම් ඇති ප්රදේශ වල වැඩ සොයා ගනී.

එක්සත් ජනපද කම්කරු කාර්යාංශය පවසන්නේ, මනෝවිද්යාව හා අවම වශයෙන් එක් සංඛ්යාලේඛන පාඨමාලාවකට පැය 24 කට වඩා වැඩි කාලයක් සහිත පුද්ගලයින්ට ෆෙඩරල් ආණ්ඩුව සමඟ ඇතුල් වීමේ මට්ටමේ තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම රැකියා සඳහා තරගය විශේෂයෙන් දරුණු වන්නේ උපාධි මට්ටමේ උපාධියක් නොමැතිව මනෝ විද්යාඥයෙකු ලෙස කටයුතු කළ හැකි රැකියා විරහිත අංශයන්ගෙන් එකක් වන නිසාය.

Psychology Careers පිළිබඳ වැඩි විස්තර

මූලාශ්ර:

කම්කරු සංඛ්යාලේඛන කාර්යාංශය, එක්සත් ජනපද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, > වෘත්තීය ඉදිරි දැක්ම අත්පොත, 2016-17 සංස්කරණය , මනෝවිද්යාඥයින්. Http://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm වෙතින් ලබාගත්