ව්යායාම කිරීම සහ ඔබේ මනෝගතිය වැඩි දියුණු කිරීම

ව්යායාම ඔබේ මනෝභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඔබේ හැඟීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා හොඳ ක්රමයක් විය හැකිය. ඔබ ව්යායාම කරන විට, ඔබේ ශරීරය වඩාත් ලිහිල් හා සන්සුන්ව. ඔබේ මනෝගතීන් ඔසවා ඔබගේ හැඟීම් සමතුලනය කිරීමට හොඳම හේතු සහ හොඳම අභ්යාස සොයා ගන්න.

ව්යායාම මනෝභාවය වැඩි කරන්නේ ඇයි?

ඔබ ව්යායාම කරන විට, ඔබේ මොළය එන්ඩර්ෆින්, ඇඩ්රිනලින්, සෙරෝටෙනින් සහ ඩෝපමින්ට නිදහස් කරයි. මෙම රසායනික ද්රව්ය සියල්ල එකට එකට එක්ව කටයුතු කිරීමට ඔබට හොඳයි.

මීට අමතරව, ව්යායාම කිරීමෙන් පසු ඔබට හැඟීමක් ඇති විය හැකි අතර, වෙහෙසීම නිසා ඔබේ මාංශ පේශීන් ගැඹුරට ලිහිල් වනු ඇත - ආතතිය සහ වික්රියාව ලිහිල් කිරීම.

ව්යායාම සහ චිත්තවේගයන්

ව්යායාම මානසික අවපීඩනය සඳහා ව්යායාමයක් තනිවම නොවේ. අධ්යයනවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් තුළ තාවකාලිකව මනෝභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට අභ්යාස කළ හැකි බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෘදු හෝ මධ්යස්ථ මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් සඳහා, දැඩි මානසික ව්යායාම සඳහා විනාඩි 30 ක් ගත වන විට මනෝ භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඖෂධ ලෙස ක්රියා කළ හැකිය. මානසික අවපීඩනයට ප්රතිචාර නොදක්වන පුද්ගලයන් ව්යායාම කරන විට මානසිකත්වය වැඩිදියුණු කර ගත හැකිය.

මනෝභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්යායාම වර්ග

ව්යායාම පිළිබඳ වැඩි විස්තර:
ව්යායාම විනෝදාස්වාදය කරන්න
හොඳ ලිංගික හැඟීම් අවශ්යද? ව්යායාම.
ව්යායාම කිරීමෙන් වඩා හොඳින් නින්දීම
මානසික යෝග්යතාව සහ ව්යායාම
ඔබේ ප්රතිශක්ති පද්ධතිය සහ ව්යායාම
ව්යායාම කිරීමට ප්රේමය ඉගෙනගන්න
ඔබේ ශේෂය හා ව්යායාම
ව්යායාම සමඟ ඔබේ ආයු අපේක්ෂාව වැඩි කරන්න
ශක්තිමත් ඇටකටු හා ව්යායාම
ඔබේ සමාජ ජීවිතය හා ව්යායාම

මූලාශ්ර:

> ඇඩම් වෛද්ය විශ්වකෝෂය. ව්යායාමයේ ප්රතිලාභ

> ඇඩම් වෛද්ය විශ්වකෝෂය. ව්යායාම පිළිබඳ වාර්තාව.