ස්වදේශිකත්වය ඇබ්බැහි වීම සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

ඇබ්බැහි වීම සැලකිය යුතු ලෙස ඔබේ මොළයේ රසායන විද්යාවට බලපානවා

මොළය අතිශය සංකීර්ණ අවයවයක් වන අතර, එහි පැවැත්ම හා එදිනෙදා ජීවිතයේ අත්යවශ්ය කාර්යයන් අත්යවශ්ය වේ. අපගේ මොළය නිවැරදිව ක්රියා කරන විට, අපගේ පරිසරයන් තුළදී අප හැඩ ගැස්වීම සහ ඒවාට හැඩගැසීම, වෙනස්කම් කිරීමට ඉගෙනීම හා වෙනස් කිරීම. කෙසේවෙතත්, ඇබ්බැහි වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ මොළයේ රසායනය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

ඇබ්බැහිවීම සහ ස්වදේශීය ස්ථාන

ඇබ්බැහි වීම , ඖෂධවලට හෝ මත්පැන් සඳහාද, ඔබේ මොළයේ ස්වභාවික සමතුලිතතාවය වෙනස් කළ හැකිය, එය ස්වදේශීය තත්වයක් ලෙසද හැඳින්වේ.

මොළය නිරෝගී සහ ක්රියාකාරී පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීම සඳහා වන ගැලපීම් කරමින් ශරීරයේ ස්වදේශීය ආචරණය අධීක්ෂණය කරයි. ඔබේ ශරීරයේ ස්වදේශීය තත්වයට හානි කිරීම, ක්රියාවලිය සමඟ ඖෂධ හෝ මත්පැන් වලට බාධා කළ හැකිය.

ඔබ යම් ද්රව්යයකට ඇබ්බැහි වූ විට, ඔබ නිරන්තරයෙන් මොළයේ කොටස් වැඩි උත්තේජනයක් වන අතර, ඔබගේ ශරීරය සමබර කිරීමට වඩා අපහසු වේ. ඔබේ මොළය එහි සමතුලිත සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීමේදී, ඇබ්බැහි කරන ද්රව්යයන්ගේ ප්රතික්රියාකාරිත්වයන් සමඟ සාර්ථකව හැඩගැසීමට උපකාරී වේ. ඉන් අනතුරුව එකතු කරන ලද උත්තේජනයක් සඳහා ගිණුමක් සඳහා නව පිහිටුම් ලක්ෂයක් නිර්මාණය කරයි. මෙම නව සමතුලිත ලක්ෂ්යය නිර්මාණය කිරීම ධර්මතාව ලෙස හැඳින්වේ .

ධමාරෝපණය සහිත ගැටළුව

ඔබේ මොළය අතිශයින්ම අනුවර්තනය වන නමුත්, ඔබේ සමේ ක්රියාකාරිත්වය මගින් නවෝත්පාදනය හරහා නව සමබර ලක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට එම හැකියාව ඇත. සමබර ලක්ෂ්යයේ වෙනස විශේෂිත හැසිරීම් අවුස්සන අතර,

ගෘහස්ථි්රයාව වෙනස් වී ඇති අතර ධ්වනිතය ලබා ගැනීමෙන් පසුව, මෙම නව සමබරතාව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මොළයට ඇබ්බැහි කරන ද්රව්යය අවශ්ය වේ.

මත්ද්රව්ය හඳුනා ගැනීම

මොළයේ නව ස්වභාවික තත්වයක් නිසා, ඔබේ ශරීරය මාරු කර ඇති අතර යම් ද්රව්යයකට ඇබ්බැහි වී ඇති බව ඔබට දැනිය හැකිය. ඇබ්බැහි වීම හඳුනා ගැනීමට නිර්ණායකයක් මගින් මත්පැන්, කැෆේන්, ගංජා, හාලුකිනොජන්, ආශ්වාස කරන, ඔලියොයිඩ්, ඔක්සිකාරක, උත්තේජක සහ දුම්කොළ ඇතුලත්ය.

ද්රව්යය කුමක් වුවත් ඇබ්බැහිවීම මූලික ලක්ෂණ හතරකින් අර්ථ දක්වා ඇත:

  1. ආබාධිත පාලනය: ගෘහස්ථිය නිසා, ඔබ අපේක්ෂා කළ හෝ ඔබට නතර කිරීමට නොහැකි තත්වයට පත්විය හැක. ඔබට ඇති දැඩි ආශාව නිසා වෙනත් හැඟීම් ඉක්මවා යනවා විය හැකිය.
  2. සමාජ අපහසුතාව: ඔබේ ඇබ්බැහි වීම අන් අයගේ හැසිරීම් නොතකා, ඔබ මත්ද්රව්ය අනිසි ලෙස භාවිතයට ගන්නවා.
  3. අවදානම් භාවිතය: ශාරීරික හානිය පිලිබඳව දැනුවත්ව සිටියත් ඔබ මත්ද්රව්ය දිගටම කරගෙන යා හැක. ඔබේ ඊළඟ ගැටළුව ලබාගැනීම සඳහා ඔබ ඉතාමත්ම දුෂ්කර විය හැක.
  4. ඉවසීම සහ අත්හැරීම: ඉවසීමෙන්, ඔබට සමාන බලපෑමක් ලබා ගැනීමට ඔබට වැඩි පදනමක් අවශ්ය වනු ඇත. ඔබට හෘදයාබාධයක් නොලැබුණහොත් ඔබ ඉවත් කිරීමේ ලක්ෂණ ද අත්විඳිය හැකිය.

> මූලාශ්රය:

> ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක සංගමය. මානසික රෝග පිළිබඳ නිර්ණායක හා සංඛ්යානමය අත්පොත, 5 වන සංස්කරණය . 2013.

> හොර්වාවර්ත්, ටී. "ඇබ්බැහි වීම මොළයට බලපෑවේ කෙසේද?" MentalHelp.Net. 2016 දී.