6 මනෝවිද්යාව සඳහා විකල්ප උපාධි පාඨමාලා 6

මනෝ විද්යාවේ උපාධි අපේක්ෂක උපාධිය විවිධ වෘත්තීන් සඳහා විශිෂ්ඨ සූදානම සපයයි. බොහෝ උපාධි අද්විතීය මනෝවිද්යා ශිල්පීන් පසුව උපාධි පාසලේ මනෝවිද්යාව හැදෑරීම සඳහා තෝරාගනු ලබන අතර, සමහර සිසුන් විවිධ අධ්යාපනික හා වෘත්තීය මාර්ගයන් සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ.

මනෝවිද්යාව පිළිබඳ බෙහෙවින් උපාධි පාඨමාලාවක් පිළිබඳ මහා දෙය වන්නේ විවිධ ක්ෂේත්ර ගණනාවක උපාධි අධ්යයන කටයුතු සඳහා සූදානම් වීමයි.

මනෝවිද්යා විෂයය බොහෝ විට උපාධි පාසලේ අධ්යාපනය, උපදේශනය හෝ සමාජ වැඩ කිරීම අධ්යනය කිරීමට යන්නේ ය. සමහර සිසුන් පවා නීතිය හෝ වෛද්ය විද්යාව දිගටම අධ්යයනය කරති.

ඔබ උපාධි පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමට පෙර, ඔබේ විකල්පයන් සහ පෞද්ගලික අවශ්යතා සලකා බැලීම වැදගත් වේ. මනෝවිද්යාව පිටත උපාධි අධ්යයන පාඨමාලාව හැදෑරීමට ඔබ සිතන්නේ නම් මනෝවිද්යා ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ පෙළේ විකල්ප මාර්ගයන් කිහිපයක් සලකා බලන්න.

සමාජ වැඩ

සමාජ වැඩ කටයුතු පුළුල් පරාසයක අවස්ථාවන් සමග වේගයෙන් වර්ධනය වන ක්ෂේත්රයකි. දුප්පත්, ආබාධිත, ගෘහස්ත අපසයාේජනය සහ ඇබ්බැහිවීම වැනි ගැටළු විසඳීම සඳහා පුද්ගලයන් සහ පවුල්වලට සමාජ සේවකයන් උදව් වේ. මෙම වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන මනෝවිද්යා ක්ෂේත්රයේ සමාජ වැඩපිලිවෙලවල්වල බොහෝ ස්වාමිවරුන් සඳහා ඉතා සුදුසුකම් ලබා ඇත.

පෞද්ගලික පරිචයන්, රෝහල්, රජයේ පරිශ්රයන්, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු, සාත්තු නිවාස සහ තවත් බොහෝ ක්ෂේත්රවල ඉහළ මට්ටමේ ඉල්ලුමක් ඇති මාස්ටර් මට්ටමේ සමාජ සේවකයෝ. එක්සත් ජනපද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි, සමාජ වැඩ වෘත්තීන් ඉදිරි දශකයේ සාමාන්යයට වඩා වේගයෙන් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔබ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති කිරීමට ඉඩ සලසනු ලබන ඉහළම ලාභදායි වෘත්තියට ඔබ උනන්දුවක් දක්වන නම්, සමාජ වැඩ පිළිබඳ මාස්ටර් උපාධිය අනුගමනය කරන්න.

උපදේශනය

විවාහ සහ පවුල් චිකිත්සකයින් , පාසැල් උපදේශකවරුන් හෝ මානසික සෞඛ්ය උපදේශකවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමති අයට උපදේශනය යනු හොඳ විකල්පයකි.

බලපත්රලාභී උපදේශකයෙකු වීමේ අවදානමක් තිබිය යුතුය අවම වශයෙන් වසර දෙකක අධීක්ෂණ අත්දැකීමක් අවශ්ය ය. ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමට කැමති නම්, විවාහ සහ පවුල් උපදේශන වැඩසටහන්, පාසල් උපදේශනය හෝ මානසික සෞඛ්ය උපදේශනය පිළිබඳ වැඩසටහන් සලකා බලන්න.

අධ්යයන උපදේශනය හා ශිෂ්ය කටයුතු

සරසවි සිසුන්ගේ අධ්යාත්මික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උදව් කිරීමට අවශ්ය නම් ශාස්ත්රීය උපදේශකත්වය හෝ ශිෂ්ය කටයුතු තුළ වෘත්තීය ජීවිතය විශිෂ්ට තේරීමක් විය හැකිය. අධ්යයන උපදේශකයන්ට පන්ති, ශ්රේණි, සීමාවාසික පුහුණුව සහ අනෙකුත් වැදගත් අධ්යාපන කරුණු තෝරා ගැනීමට උපකාර කරයි. ඔවුන් ද ඇතුළත් කර ගන්නා තීරණ, මූල්යාධාර, ශිෂ්යත්ව සහ වෘත්තීය ස්ථානගත කිරීම වැනි කටයුතු වලටද කටයුතු කරයි. සමහර අය අධ්යයන කුසලතා සහ ශිෂ්ය ජීවිතයේ උපාධි පාඨමාලා හදාරනවා. විද්යාලයේ සාර්ථකත්වය සඳහා සිසුන්ට උපකාර කිරීමට ඔබ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ඔබට ශාස්ත්රීය උපදේශන හෝ ශිෂ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ඔබට හොඳම තේරීම විය හැකිය.

අධ්යාපන

මනෝ විද්යාවේ උපාධි අපේක්ෂක උපාධිය ප්රයෝජනවත් විය හැකි අධ්යාපනික වැඩසටහන් ගණනාවක් තිබේ. සමහර මනෝවිද්යා ශ්රේණිවල සහතික කරගත් ගුරුවරුන් බවට පත්වී ඔවුන්ගේ මානව හැසිරීම හා පන්ති කාමරයේදී සෘජු අධ්යනය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දැනුම යොදනු ලැබේ. අධ්යාපනික මනෝවිද්යාව , පාසැල් මනෝවිද්යාව , අධ්යාපනික තාක්ෂණය, විෂයමාලා සැලසුම්කරණය සහ අධ්යාපන තක්සේරුව වැනි අනෙකුත් වැඩ සටහන් උපාධි අපේක්ෂක මනෝවිද්යා ක්ෂේත්රයේ අධ්යාපනික මාර්ගයන් වේ.

නීතිය සහ අපරාධ යුක්තිය

මනෝ විද්යාව පිළිබඳ උපාධි උපාධි අධ්යයන අවධියේදී ලබාගත් මානව හැසිරීම් හා සන්නිවේදන කුසලතා පිළිබඳ අවබෝධය ද නීතිය සහ අපරාධ යුක්තිය සඳහා හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙයි. සමහර මනෝවිද්යා ක්ෂේත්රයේ උපාධිධාරීන් පසු නීති විද්යාලය සඳහා තෝරා ගනු ලබන අතර, අනෙක් අය අපරාධකරුවන් හෝ අධිකරණ වෛද්ය මනෝවිද්යාව තුළ වෘත්තීන් ලුහුබැඳීමට තීරණය කරති.

ෛවද්ය හා ෙසෞඛ විද ා

විද්යාවේ ප්රබල උනන්දුවක් ඇති මනෝවිද්යා විශේෂඥයන් වෛද්ය විද්යාව හෝ සෞඛ්ය විද්යාව පිළිබඳ වෘත්තියක් සලකා බැලීමට අවශ්ය විය හැකිය. බොහෝ පූර්ව කාලීන සිසුන් ජීව විද්යාව හෝ රසායනික විද්යාව පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂක උපාධි අපේක්ෂා කරන අතර, මනෝ විද්යාවේ උපාධි අපේක්ෂක උපාධිය ද වෛද්ය විද්යාවේ වෘත්තිය සඳහා හොඳ සූදානමකි.

ඔබ සෞඛ්ය විද්යාව පිළිබඳ අනාගත අධ්යනය ගැන සලකා බලන්නේ නම්, ඔබ උපාධි අපේක්ෂකයකු වන අතර විද්යාව හා ගණිත පාඨමාලාවේ පාඨමාලා රාශියක් ගනිමින් ඔබේ සාර්ථකත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. වෘත්තීය අධ්යාපනය හෝ භෞත චිකිත්සාව තුළ වෛද්ය විද්යාල හෝ උපාධි අධ්යයන පාඨමාලා හැදෑරිය හැකිය.

වචනයක්

ඔබ කුමන වෘත්තීය මාර්ගයක් සඳහා සුදුසු දැයි තීරණය කිරීමට පෙර, ඔබේ අවශ්යතාවයන්, අවශ්යතා සහ වෘත්තීය අරමුණු පිළිබඳව සිතා බැලීමට පෙර. මනෝ විද්යාවේ උපාධි අපේක්ෂක උපාධිය විවිධ වෘත්තීන් සඳහා විශිෂ්ඨ සූදානමක් වේ. මනෝවිද්යා අංශයේ ප්රධානියා ලෙස හැදින්වෙන අන්තර් මාධ්යය, සන්නිවේදනය, ලිඛිත හා පර්යේෂණ කුසලතා ඔබ උපාධිධාරී පාසලේ සහ ශ්රම බලකාය තුල සාර්ථක වීමට උපකාරි වේ. ඔබට වඩාත් හොඳ තෝරා ගැනීමක් සිදුකිරීමට පෙර ඔබේ මනස ප්රවේශමෙන් සලකා බලන්න.