ආක්රමණික හේතු සාධක

මනෝවිද්යාව තුළ , ආක්රමණය යන වචනයෙන් අදහස් වන්නේ පරිසරය තුළ, වෙනත් අයෙකුගේ හෝ වෙනත් වස්තුවලට ඔබටම භෞතික හා මානසිකව හානිදායක ලෙස හැසිරෙන විවිධාකාර හැසිරීම් බවයි. මෙම ආකාරයේ හැසිරීම් කේන්ද්රගත වන්නේ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ශාරීරිකව හෝ මානසිකව හානි කිරීමය. එය යටින් පවතින මානසික සෞඛ්ය අක්රමිකතාවයක්, සංයෝගයක් ව්යාකූලත්වයට පත් කිරීම හෝ වෛද්ය ආබාධයකි.

ආක්රමන ආකෘතීන්

ආක්රමනය විවිධාකාර ස්වරූපයන් ගනී.

පහර දීම හෝ තල්ලු කිරීම වැනි පෞරුෂික ආකාරවලින් ආක්රමණශීලී ලෙස අප සිතන නමුත්, මානසික ආක්රමණ ඉතාම හානිකර විය හැක. නිදසුනක් වශයෙන්, වෙනත් පුද්ගලයෙකුට බියගැන්වීම හෝ වාචිකව තර්ජනය කිරීම, වාචික, මානසික සහ චිත්තවේගීය ආක්රමනවල උදාහරණ වේ.

ආක්රමණික අරමුණු

ආක්රමණික විවිධ අරමුණු ගණනාවකටම සේවය කළ හැකිය.

ආක්රමණික වර්ග

විවිධාකාර ආක්රමණිකයන් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම:

ආක්රමනකාරී බලපෑම් ඇති විය හැකි සාධක

විවිධාකාර සාධක ගනනාවක් ආක්රමනකාරී ලෙස ප්රකාශයට බලපෑම් කළ හැකිය.

> මූලාශ්ර:

> බ්ලෙයාර් ආර්. ආතතිගත ආක්රමනකාරී ස්නායු විද්යාව. ළමා හා යොවුන් ළමා මනෝවිද්යාව . 2016, 26 (1): 4-9. doi: 10.1089 / cap.2015.0088.

> ලේන් එස්ඩී, කිෙමම් එල්එල්, ෙමොලර් එෆ්. ආක්රමණයේ ස්නායු මනෝචිකිත්සනය. ස්නායු රෝග සායන . 2011; 29 (1): 49-vii. doi: 10.1016 / j.ncl.2010.10.006.