ඔබ කලකිරී සිටින අතර දැන නොසිටි විට

ඔබ කලකිරීමට පත් විය හැකි හේතු

එය මානසික අවපීඩනය විය හැකි නමුත් එය නොදැන සිටියි. ඔබ නරක බව දැන නොසිටි බව කියන්න එපා. නමුත් ඔබට හැඟෙන දේ, "මානසික අවපීඩනය" ලෙස හඳුනාගත හැකි බව ඔබ නොදැන සිටිය හැකිය.

ඔබ නොදන්න සමහර හේතු නිසා ඔබ කලකිරීමට පත් වේ

ඉතින් ඔබ කොහොමද මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙනවාද? ඔබ අවම වශයෙන් සති දෙකකට පසුව පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ අත්විඳිනවා නම් ඔබ මානසික අවපීඩනයෙන් පීඩා විඳිය හැකිය:

ඔබ මානසික අවපීඩනය ඇති බව ඔබ සිතනවා නම්, හෝ දේවල් හුදෙක් සාධාරණ නොවන බව ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබට හැඟෙන දෙය පිළිබඳව ඔබේ පෞද්ගලික වෛද්යවරයා සමඟ කතා කිරීමට ඥානවන්ත අදහසක් වේ. ඔබට රෝග ලක්ෂණ ඇතිවීමට හේතු විය හැකි අතර ඔබට අවශ්ය වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට ඔහු ඔබට හැකිය.

ඔබේ වෛද්යවරයාගේ සංචාරයේ කොටසක් ලෙස, ඔබේ අවපීඩ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ වෙනත් හේතු ඉවත් කිරීමට ඇතැම් රුධිර පරීක්ෂණ සිදු කරනු ඇත. ඇතැම් තත්වයන් - හයිතෝරයිඩයිඩිස් වැනි - මානසික අවපීඩනය ලක්ෂණ ඇති විය හැක. මෙම කොන්දේසි ඉවත් කළ පසු ඔබේ වෛද්යවරයාට ඔබ විසින්ම තමාට මානසික සෞඛ්ය තත්වයන්ට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා විශේෂඥ වෛද්යවරයෙකු, මනෝ චිකිත්සකයෙකු හෝ වෙනත් මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයෙකු වෙත යොමු කළ හැකිය.

මූලාශ්ර:

මයෝ සායනික කාර්ය මණ්ඩලය. "මානසික අවපීඩනය (ප්රධාන මානසික අවපීඩනය)." මායෝ සායනය . අවසන් සමාලෝචනය: 2015 ජූලි 22, වෛද්ය අධ්යාපන හා පර්යේෂණ සඳහා මායෝ පදනම