මානසික අවපාතයේ සංකීර්ණ ලක්ෂණ

Bipolar Disorder යනු කුමක්ද? අපි මානසික අවපීඩනය පිළිබඳ මූලික අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දුන්නෙමු. Bipolar I, mania සහ depression, සහ II බිපොලරියා, පොලවේ, අවපීඩනය හා භ්රෑණ ධ්රැව දෙක දෙස බැලීම. මානසික අවපීඩනය මිනිසා සිතන හා ප්රතික්රියා කරන ආකාරය පමණක් නොව, එම පුද්ගලයා ශාරීරිකව හැසිරෙන ආකාරය හා හැසිරෙන්නේ කෙසේ දැයි අපට පැහැදිලි කළෙමු.

විශේෂාංග

නමුත් මානසික අවපීඩනය මානසික අවපීඩනයට වඩා වැඩි ය.

මානසික අවපීඩනයේ වඩාත් සංකීර්ණ ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

මනෝවිද්යාව පිළිබඳ ලක්ෂණ

Bipolar මට මානසිකව ඇති ඉතා භයානක ලක්ෂණ ඇත - යථාර්ථය සමග සම්බන්ධතා නැති වීම. ඒවාට ඇතුළත් විය හැකිය:

මානසික අවපීඩනයේ ඇති මෙම මනෝ චිකිත්සාව ලෞකික මානසික රෝගයක් වන භින්නෝන්මාදය පිළිබඳ ලක්ෂණයක් වේ.

මානසික අවපීඩනය හා භින්නෝන්මාදය අතර ඇති ඉඩ ප්රමාණය දුර්වල කිරීම, භින්නෝන්මාදයයි. මනෝවිද්යාත්මක ලක්ෂණ සහිත Bipolar I ව්යාධි මාේක හඳුනා ගැනීම යනු සමහර විට (අවම වශයෙන් සති දෙකක කාලයක්) රෝගියාට මානසික රෝග ලක්ෂණ පමණක් නොව, මානසිකත්වය හෝ අවපීඩනය නොමැතිව ඇත.

වෙනත් ආකාර මානසික අවපාතය

Bipolar I සහ II ට අමතරව මානසික අවපීඩනය අතිරේක ස්වරූප පවතී.

රෝගීන් සඳහා අවාසනාවකට මෙන්, බලධාරීන් විසින් කුමන ආකෘති පත්ර හෝ කොපමණ සංඛ්යාවක් ලබා දිය යුතුද යන්න පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණ නැත. මානසික අවපීඩනය අතිරේක වර්ග:

බොහෝ විට මානසික අවපීඩනයේ වඩාත් භයානක පෙනුම සියදිවි නසාගැනීමේ අනතුරයි. මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් අතර ඇති වූ සියදිවි නසාගැනීම් අනුපාතය සියයට පහක් හෝ 15 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබේ. එනම්, ද්විපාක්ෂික මිනිසුන් විශාල සංඛ්යාවක් තම අසල්වාසීන්ගේ අසාර්ථක උත්සහයන් සහ / හෝ නැවත නැවත උත්සහ කිරීමක් සිදු කරයි. ඉල්ලා සිටියේය. නමුත් මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් බොහෝ විට ඉතා බුද්ධිමත්, අසාමාන්ය ලෙස තෑගිබෝග, විස්මිත දක්ෂතාවයක් ඇති අය වෙති. ඔවුන් ලෝකයට වඩා හොඳ ස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් සිටිති. ඔවුහු දිනපතාම මුහුණට මුහුණ පෑමට ක්රියා කරමින්, ජීවත්වීමට කටයුතු කරති.