12-පියවර සම්ප්රදාය: සම්ප්රදායික අධ්යනය 6

12 සම්ප්රදායන්, මත්පැන් නිර්වින්දන (AA) හා අල්-ඇනොන් වැනි 12-පියවර කණ්ඩායම් සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් හෝ අත්පොතක් ලෙස සේවය කරයි. මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සම්ප්රදාය 6.

6 වන සම්ප්රදාය කුමක් ද?

වැඩසටහනේ අඛණ්ඩතාව රැක ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ ප්රාථමික අධ්යාත්මික අරමුන පවත්වාගෙන යාම සඳහා, 12-පියවර ආධාර කන්ඩායම් බාහිර සංවිධාන සහ හේතු සාධක අනුමත නොකෙරේ.

"සම්ප්රදායේ 6 : අපගේ කණ්ඩායම් මූලික අරමුණු වලින් මුදල්, දේපල හා කීර්තිමත් ගැටළු, ගැටලු, අපහසුතාවයන්ගෙන් හෝ වෙනත් ව්යාපාරයකට හෝ අපගේ ව්යාපාරයට අනුග්රහය, මුදල් සැපයීම හෝ වෙනත් ආයතනයකට අනුග්රහය දැක්විය යුතු නැත.

අල්-ඇනොන් අනුවාදය තවදුරටත් මෙසේ ද සඳහන් කරයි. "වෙනම ඒකකයක් වුවද, අපි Alcoholics Anonymous සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය."

සම්ප්රදායේ දීර්ඝ ආකෘතිය සංස්කරණය 6

AA විසින් වඩාත් සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන සියලු සම්ප්රදායන් වල දීර්ඝ ආකාරයේ අනුවාදයක් ඇත. මෙන්න දිගු ආකෘතියේ සම්ප්රදාය 6:

"මුදල්, දේපල හා අධිකාරය පිළිබඳ ගැටළු අපගේ මූලික අධ්යාත්මික අරමුනෙන් අපව පහසුවෙන්ම අපව හරවා ගත හැකි බැවින්, අපි ඒ සඳහා සැබෑ අව්යාජ භාවිතයේ කිසියම් සැලකිය යුතු වටිනාකමක් වෙන් වෙන් වශයෙන් කළමනාකරණය කර ගත යුතුය. එවැනි කණ්ඩායමක් කිසි විටෙකත් ව්යාපාරයට පිවිසිය යුතු නැත. බොහෝ දේපලක් හෝ පරිපාලනයකට අවශ්ය වන සමාජ ශාලා හෝ රෝහල් වැනි අත්යාවශ්ය සේවා සපයන්නන්, අවශ්ය නම්, ඒවා කණ්ඩායම් විසින් නිදහසේ අහෝසි කළ යුතුය. ඒ නිසා එවැනි පහසුකම් AA වර්ගයේ නම භාවිතා නොකළ යුතු අතර ඔවුන්ගේ මූල්ය කළමණාකරණය ඔවුන් සඳහා මූල්යමය ආධාර සපයන අයගේ වගකීම විය යුතු අතර සමාජ ශාලා සඳහා AA කළමනාකරුවන් බොහෝ විට වඩාත් කැමති වනු ඇත.නමුත් රෝහල් මෙන්ම වෙනත් ස්ථානයන්හි සුවිෙශේෂී තත්ත්වයන් තිබිය යුතුය බාහිරව AA හා බාහිරව අධීක්ෂණය කරන අතර AA කණ්ඩායමක් ඕනෑම අයෙකු සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ හැකි වුවද, එවැනි සහයෝගීතාවයක් අනුමත කිරීම හෝ අනුමත කිරීම සැබෑ හෝ ව්යංග ලෙස දක්වා නොතිබිය යුතුය.

එහි අර්ථය කුමක්ද?

පුද්ගලයෙකු වශයෙන්, 12-පියවර සහයෝගිතා කණ්ඩායම් වල සාමාජිකයන්, ඕනෑම සංවිධානයක්, ආගම, දේශපාලන පක්ෂ, පුණ්යායතන හෝ සිවිල් සංවිධානයක් අනුමත කිරීම, මූල්යකරණය හෝ අනුබද්ධ කිරීම සඳහා නොමිලේ. එහෙත්, කණ්ඩායමක් වශයෙන් එවැනි අනුමත කිරීමකට වැරදි වැටහීමක් හා ව්යාකූලත්වයක් ඇති විය හැකිය.

මෑත වසරවලදී බොහෝ බාහිර සංවිධාන සමග ඔවුන්ගේ මත්ද්රව්ය වැඩසටහන් හෝ ප්රතිකාර ක්රම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා මද්යසාර නිර්නාමික හෝ අල්-ඇනොන් පවුලේ කණ්ඩායම් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කිරීම, එය 6 වන සම්ප්රදායේ නිරීක්ෂණයට වඩා වැදගත් ය.

එක් එක් සාමාජිකයා විසින් එවැනි සංවිධාන විසින් නිර්දේශ කර ඇති හෝ ඒ සඳහා යොදාගත හැකි වුවද, සමස්තයක් ලෙස මෙම කණ්ඩායම බාහිර ව්යාපාරයන් සමඟ සම්බන්ධ වීම වැළැක්විය යුතුය. එනම් වෘත්තීය ප්රතිකාර පහසුකම් හෝ චිකිත්සකයින්.

සම්ප්රදාය 6 වැදගත් වන්නේ ඇයි?

12 මට්ටමේ සමාජයක් ආරම්භ කිරීම හෝ අපැහැදිලි කලත්රයා සඳහා නිවාස පහසුකම් සැලසීම වැනි වටිනා ව්යාපෘති පවා කණ්ඩායම් ව්යාපෘතියක් ලෙසට ඇතුළත් නොවිය යුතු ය. එපමණක් නොව, සාමාජිකයින් ලෙස, සාමාජිකයින්ගේ ප්රයත්නයක් ලෙස ඔවුන් අපේක්ෂා කළ හොත්. මෙම තත්වයන් මූල්ය හා පාලන කටයුතු පිළිබඳ අරගලවලට සම්බන්ධ වන අතර, කණ්ඩායමක් සහ සහභාගිකම නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා යොමු කළ හැකිය.

සෑම සාමාජිකයෙකුගේම අත්දැකීම්, ශක්තිය සහ බලාපොරොත්තුව මගින් උපකාරය පතන සෑම සතියකම කාමරයට පැමිණෙන අය. බාහිර ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෙන් කරන ලද කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා කණ්ඩායමක් වැය කරන්නේ නම් මෙම ක්රියාවලිය බාධා කළ හැකිය. කණ්ඩායමේ සාකච්ඡාව බාහිර ප්රශ්න මත ආධිපත්යය දරන විට, එය ඔවුන්ගේ රැස්වීම් කාලය තුළ තනි සාමාජිකයන් පැහැර හරිනු ඇත. කෙටියෙන් කිවහොත්, සම්ප්රදාය 6 කණ්ඩායම තුළ එක්සත්කම සහතික කරයි.

> මූලාශ්ර:

> අල්-ඇනොන් පවුල් කණ්ඩායම්. දොළොස් සම්ප්රදායන්.

> මත්පැන් නිර්නාමික. දොළොස් සම්ප්රදායන් (දීර්ඝ ආකෘතිය) .