ලිංගාශ්රිත රෝග ලක්ෂණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ප්රවේණි චර්යාව අනුව වර්ග, බලපෑම හා කාලසීමාව පදනම් කරගත් රෝග විනිශ්චය

අවධානයක්-හිඟ අධි-ක්රියාකාරී අක්රමිකතාව (ADHD) මේ දිනවල බොහෝදෙනෙකු ගැන සාකච්ඡා කරන කොන්දේසියක්. අසාමාන්ය ලෙස ප්රවේසම්, "පැල්ලම්" හෝ විසුරුවා හරින ලද අය වෙත සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන යෙදුම සාමාන්යයෙන් හදුන්වයි.

එහෙත්, සෞඛ්ය තත්වය ලෙස, එය ඉතා පහසුවෙන් විස්තර කළ නොහැක. දෙමව්පියන් බොහෝ විට "සාමාන්ය" විචක්ෂණශීලීත්වය හා නොසැලකිල්ල හා නොසැලකිලිමත් භාවයට පත්වීමට ඇති අව්යාජ නොහැකියාව සලකනුයේ කුමක් ද යන්න අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම සඳහා අරගලය කෙරේ. පුහුණු නොකළ වෛද්යවරයෙකුට මෙම රෝගය නිසා ඇතිවන අපහසුතාවයක් ඇති විය හැකිය. ADHD හෝ සමාන හැසිරීම් හෝ ඉගෙනුම් අක්රමිකතා හඳුනාගත හැකි තනි පරීක්ෂණයක් නොමැති බවය.

අන්තිමේදී, විශේෂණය කිරීම සඳහා ළමා රෝගීන්ගේ ලක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීමේ ලක්ෂණයක් මගින් දරුවාගේ මානසික ආබාධ, පස්වන සංස්කරණය (DSM-5) මනෝචික රෝග පිළිබඳ ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක ඩෙස්ක්ටිනික හා සංඛ්යානමය අත්පොතෙහි දක්වා ඇති පරිදි නිර්ණය කිරීම සඳහා නිර්ණායකය අනුගමනය කරයි.

ලිංගාශ්රිත ලිංගාශ්රිත රෝගී ලක්ෂණ වර්ගීකරණය කිරීම

Westend61 / Getty Images

ADHD රෝග ලක්ෂණ සාමාන්යයෙන් ප්රධාන කාණ්ඩ දෙකක් ලෙස කාණ්ඩගත කර ඇත: නොසැලකිල්ල (අවධානය යොමු කිරීමට නොහැකිවීම) සහ අධි ක්රියාකාරීත්වය-අධිස්ථුලය (අධික හා කඩාකප්පල්කාරී ආවේගාත්මක හැසිරීම්). ලිංගාශි්රත අධිෂ්ඨානය තීරණය කිරීම බොහෝ දුරට පදනම් වන්නේ ළමයින්ගේ වයස්ගත හැසිරීම සඳහා සුදුසු හැසිරීම් හෝ නුසුදුසු හැසිරීම් මතද යන්න මතය.

රෝග ලක්ෂණ දරුවාට දරුවා සිට දරුවා දක්වා වෙනස් විය හැකි අතර විවිධ රෝග නිර්ණයන් පහත පරිදි වර්ගීකරණය කරයි:

නොසැපීමේ ලක්ෂණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බ්රේඩ් විල්සන් / ඡායාරූප බැංකුව / Getty Images

ඩීඑම්එම්-5 අනුව, දරුවන්ට වයස අවුරුදු 16 හෝ ඊට වැඩි වයස අවුරුදු 17 හෝ ඊට වැඩි වයස අවුරුදු 17 ක් හෝ ඊට වැඩි වැඩිහිටියන් සඳහා ලක්ෂණයක් හය හෝ ඊට වැඩි ලක්ෂණයක් නම් රෝගය හඳුනාගත හැකිය:

අධි ක්රියාකාරී ලක්ෂණ සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

CaiaImage / Getty රූප

ඩීඑම්එම්-5 අනුව, වයස අවුරුදු 17 හෝ ඊට වැඩි යෞවනියන්ට වයස අවුරුදු 16 හෝ පහ දක්වා හෝ ළමුන් සඳහා ලක්ෂණ 6 ක් හෝ ඊට වඩා අඩු නම්, අධි ක්රියාකාරීත්වය සහ අධිස්ථාපනය විය හැක:

ඩයග්නේෂන් සම්පූර්ණ කිරීම

Hero Images / Getty Images

නිශ්චිතව නිශ්චය වශයෙන් නිර්ණය කිරීම සඳහා ලිංගාශි්රත රෝග සඳහා නිශ්චිතව නිර්වචනය කළ යුතු බැවින්, රෝග ලක්ෂණ DSM-5 හි දක්වා ඇති ප්රධාන නිර්ණායක හතරක් සපුරාගත යුතුය:

  1. වයස අවුරුදු 12 ට පෙර නොසැලකිලිමත් හෝ අධි ක්රියාකාරී-ආවේගාත්මක රෝග ලක්ෂණ තිබිය යුතුය.
  2. නිවෙස්, මිතුරන් හෝ පාසැලේදී වැනි රෝග ලක්ෂණ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තුළ ඇති විය යුතුය.
  3. පාසැලේදී, සමාජ තත්වයන් තුළ හෝ සාමාන්ය, එදිනෙදා කටයුතුවලදී ක්රියාකාරිත්වයට දරුවාගේ හැකියාව ගුණාත්මක බවින් හෝ අඩු කර ගත යුතු ය.
  4. රෝග ලක්ෂණ වෙනත් මානසික තත්ත්වයන් ( මානසික ආබාධයක් වැනි ) හෝ විවේචනාත්මක හෝ මානසික විකාශනයේ කොටසක් ලෙස සිදු විය නොහැකිය.

> මූලාශ්රය:

> ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක සංගමය. (2013). මානසික ආබාධ පිළිබඳ ඩග්ටිනිකල් සහ සංඛ්යානමය අත්පොත (5 වන සංස්කරණය). වොෂිංටන්, ඩීසී: ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක සංගමය.