සම්මත මධ්යසාර බීම

එක් බීරයක් එක මිශ්ර බීම එකක් සහ එක් ඕස්කට් එකක්. වයින් වීදුරුව

ඔබ මත්පැන් අක්රමිකතාවයක් වර්ධනය කිරීමේ අවදානමක තබා ගැනීම සඳහා ඔබ දිනපතා සාමාන්ය බීම වර්ග 5 කට වඩා අඩු පානයක් අවශ්යය. එහෙත් සාමාන්යයෙන් සම්මත පානය යනු කුමක්ද?

එක්සත් ජනපදයේ සාමාන්ය පානයක් වන්නේ මත්පැන් පානයකි . පිරිසිදු මත්පැන් තරල 0.6 ක් (ග්රෑම් 14) අඩංගු මත්පැන් පානයකි . පිරිසිදු මත්පැන් හැදි 1.2 ක් පමණ සමාන වේ.

මේ සියල්ල සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ එක් සම්මත පාන වර්ගයකි

පහත දැක්වෙනුයේ එක් සම්මත පානයක සමානයි.

මත්පැන් වර්ග බොහොමයක් සහ මත්පැන් වර්ග බොහොමයක් සැබෑ මත්පැන් පානයෙන් වෙනස් වන නිසා ඉහත උදාහරණ ආසන්න වේ. මත්පැන් ප්රතිශතය සඳහා ලේබලය පරික්ෂා කරන්න.

බීම බෝතලයක කොපමණ ප්රමාණයක් තිබේද?

ඔබ බීමහලක් හෝ අවන්හලක නොසිටින්නේ නම්, ඔබ විසින් මත්පැන් පානය කිරීම මිල දී ගැනීමට ඉඩ නොතබන නමුත් විශාල කන්ටේනර්වල මිලදී ගනු ඇත. සමහර ජනප්රිය බහාලුම්වල අඩංගු බීම සංඛ්යාව:

බීර : සාමාන්යයෙන් 12 බිටු බීර වල සාමාන්ය සම්මත පානයක් ඇතත්, සාමාන්යයෙන් 16 1/2 ග්රෑම් උච්ච් "උස පිරිමි ළමයෙක්" තුළ 1 1/2 සාමාන්ය බීම අඩංගු වේ. බියර් 40 ක් සෑදූ නව ජනප්රිය "40s", 3 1/2 සම්මත පාන වර්ග අඩංගු වේ.

මෝල්ට් මධ්යසාර : නිර්වචනය අනුව, මෝල් මත්පැන් සාමාන්ය නිතිපතා වඩා වැඩි මත්පැන් අඩංගු වේ. 12 අවුන්සයක් හෝ මෝල්ට් මත්පැන් බෝතල් එකක් හෝ බීම 1 1/2 වර්ගයේ සම්මත පාන වර්ග අඩංගු වේ. එසේම මල්පිටියේ මත්පැන් 40 ක කන්ටේනරයක් අඩංගු බීම වර්ග 4 1/2 ක් අඩංගු වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සුළු අවදානම් සහිත පානීය බීම සඳහා දෛනික මඟ පෙන්වීම් ඉවතලන මන්ට් මත්පැන් වලින් සියයට 40 ක් පමණ විය හැකිය.

වයින් : නෑ, එක් වයින් බෝතලයක් එක පානයක් නොවේ. සාමාන්ය මිළ 750 මිශ්ර වයින් බෝතලය අවම වශයෙන් සාමාන්ය බීම වර්ග 5 ක් අඩංගු වේ. ෂෙරී හෝ වරාය වැනි "බලසම්පන්න වයින්" බෝතලයක්, සාමාන්ය බීම වර්ග 8 ක් අඩංගු වේ.

තද මත්පැන් : සම්මත පානයක් අඩංගු වන්නේ ඔක් 1.5 ක් පමණි. 80-විරෝධී මත්පැන් ඉතිං, එයින් අදහස් වන්නේ දෘඩ මත්පැන් අඩක් පයින්ට් 4 1/2 බීම අඩංගු වන අතර පිග්ට් 8 1/2 බීම අඩංගු වේ. පස්වෙනි (750 මිලි) සාමාන්ය බීම වර්ග 17 ක් අඩංගු වේ.

සම්මත පාන වර්ග කුමක්ද කියා දැනගැනීම වැදගත්ය

නිර්දේශිත මාර්ගෝපදේශ අනුව, සම්මත දිනපතා හඳුනා ගැනීම වැදගත් වන අතර, කාන්තාවන්ට දිනකට පිරිමින් සඳහා අවම වශයෙන් සම්මත සාමාන්ය බීම වර්ග 5 ක් හෝ ඊට අඩු පිරිවැයක් අනුගමනය කිරීම ඔබට ආරක්ෂිතව පානය කළ හැකිය.

ඔබ නිර්දේශිත මාර්ගෝපදේශයට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් බොන්නේ නම්, ඔබ මත්පැන් අක්රමිකතාවයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා අවදානමක් ඇතිකරන අතර, ඔබේ මත්පැන් පරිභෝජනය හේතුවෙන් සෞඛ්ය ගැටළු වර්ධනය කිරීමේ අවදානම වැඩි කරයි.

ඔබ සුරක්ෂිත මත්පැන් පානය සඳහා නිර්දේශිත මාර්ගෝපදේශයන් ඉක්මවා නොසිටින්න, සැබෑ ප්රමිතියක පාන වර්ගයක් වන ඔබේ බීම මනාව මැන බලන බවට වග බලා ගන්න.

මූලාශ්රය:

මත්පැන් අපහරණය හා මත්පැන් පිළිබඳ ජාතික ආයතනය. "සම්මත බීම යනු කුමක්ද?"