මම අඩු මත්පැන් බීර හෝ මත්පැන් නොමිලේ බොන්නද?

ව්යාජ මත්පැන් ප්රශ්නයක්ද?

අඩු මත්පැන් බීර සහ වයින් අවුරුදු කීපයක් පුරා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වී ඇති අතර පර්යේෂණයකින් පෙනී යන්නේ නිතිපතා බීර පානය කරන්නන්ට අඩු මත්පැන් බීර හා සැබෑ දේ අතර වෙනස හඳුනාගත නොහැකි බවයි. අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරන පාන වර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම ශක්තිජනක මත්පැන් සඳහා හොඳ ආදේශකයක් කියා සිතමු.

මෙම තේරීම සිදු කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ.

ඔබ මත්පැන් පානය කළාද?

අතීතයේදී ඇල්කොහොල් සමඟ ගැටළුවක් ඇති අය හෝ මත්පැන්වල ගැටලුවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අය විසින් මෙම ප්රශ්නය ප්රවේශමෙන් සලකා බැලිය යුතුය.

ඔබ මත්පැන්වල ගැටලුවක් ඇත්නම්, ඕනෑම ආකාරයක මත්පැන් බොන වැළකී සිටීම ඔබට වඩාත් හොඳ විය හැකිය. ඔබේ දෙමව්පියන් හෝ සහෝදර සහෝදරියන් මත්පැන් සමඟ බරපතල ගැටළු ඇතිනම් මත්පැන් වැළැක්වීම සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඔබ ඔබේ බීම ප්රමාණය අඩු කිරීම නොසලකා හරින්නේ නම්, අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරන පාන වර්ග ඔබේ මත්පැන් පරිභෝජනය අඩු කිරීම සහ මත්පැන් ආශ්රිත ගැටළු ඇතිවීමේ අවදානම අඩු වේ.

ඔබ මෙම වර්ගයට ගැලපෙන නම්, ඔබේ හෝමොල් හෝ මධ්යසාර උපදේශකයෙකු හෝ AA අනුග්රාහකයෙකු සමඟ අඩු හෝ මත්පැන් හෝ අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන්වලින් සමහරක් හෝ සියළුම හෝ මත්පැන් වෙනුවට ආදේශ කිරීම පිළිබඳ අදහස සාකච්ඡා කරන්න. අඩු මත්පැන් හෝ ඇල්කොහොල් රහිත බීම ඔබේ ඇල්කොහොල් පානය අවම කර ගැනීම හෝ ඔබට තව තවත් බොන්න හැකිදැයි යන්න පිළිබිඹු වන්න.

ප්ලැටාබෝ හා අපේක්ෂා බලපෑම්

ප්ලාස්බෝ බෙහෙත් වර්ගවල ඖෂධය නිසා මත්පැන් මගින් නිපදවා නොතිබූ ප්රතිඵල බොහෝ විට අඩු මත්පැන් සහ මත්පැන් පානය නොකරන අවස්ථාවලදී පවා සිදු විය හැක. රුධිරයේ අධික ලෙස මත්පැන් අධික ලෙස මත්පැන් නොමැතිව මත්පැන් පානය නොකිරීමෙන් අත්හැර දැමීමට ඇති අවහිරතා වැනි අත්දැකීම් දැකිය හැකිය.

යම් පුද්ගලයෙකු අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරන අයුරු ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය ද බලපායි. මත්පැන් පමාණෙය් පර්ෙය්ෂණ වලට අනුව ඇල්ෙකොෙහොල් / ඖෂධවල බලපෑම හා ඇබ්බැහිවීම චක්රය මගින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන බලපෑම් ලබාෙදන බව ෙපන්වා ෙදයි. අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරන පුද්ගලයෙකු මත්පැන් පානය නොකිරීමට අපේක්ෂා නොකළත්, පානයෙන් ඇතිවන රසය සහ පෙනුම අපේක්ෂා කරන බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි අතර, පුද්ගලයා මත්පැන් වැඩි ප්රමාණයක් පරිභෝජනය කර ඇති ආකාරයට හැසිරීමට හේතු වේ.

අඩු මත්පැන් සහ මත්පැන් පානය නොලබන අන්දම ගැන ඔබ සිතන ආකාරය ගැන හොඳ අදහසක් දීම සහ ඔබට එන්නත් වේලාවක් හෝ වේවා අපේක්ෂා කරන බලපෑම ගැන සලකා බලන්න. විශ්වාසදායී මිතුරන් යනු තොරතුරු පිළිබඳ හොඳ මූලාශ්රයකි, විශේෂයෙන් ඔබ ඔවුන්ගේ පෙනුම සහ හැසිරීම පිළිබඳ අවංක අදහස් අවශ්ය බව පවසන්න. අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරන විට ඔබ වගකීම් විරහිතව හැසිරෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබේ නම්, එය ජලය හෝ සිසිල් බීමවලට ඇලුම් කිරීමට වඩා හොඳ අදහසක් විය හැකිය.

අඩු මත්පැන් හා මත්පැන් නොමිළයේ පාන වර්ග

අඩු මත්පැන් සහ මත්පැන් බීම වර්ග ගණනාවක් ඇත. මත්පැන් නොමැති බීම වර්ගවල මත්පැන් කිසිවක් අඩංගු නැත. අඩු මත්පැන් පානයන් බොහෝ විට මත්පැන් විසින් ඉවත් කරන ලද අතර (බොහෝ අය තවමත් සියයට 0.5 ක් දක්වා මත්පැන් අඩංගු වේ). විවිධ වර්ගයේ අඩු මත්පැන් බීර වර්ග 38 කට අධික සංඛ්යාවක් පවතින අතර පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ මෙම සහ පූර්ණ ශක්ති බිය අතර වෙනස හඳුනාගත නොහැකි බවයි.

මත්පැන්වලින් වැළකී සිටිය යුතු ඕනෑම කෙනෙකුට මත්පැන් තොර බීම වර්ගයක් නම් හොඳයි. අඩු මත්පැන් පානයන් අඩු මත්පැන් පානයන් සඳහා අඩු රසවත් සහ අඩු මත්පැන් පානයක් ලබා ගැනීමට කැමති අය සඳහා අඩු මත්පැන් පානයක් විය හැකිය.

රසය පිළිබඳ ගැටළුව ඉතා වැදගත් ය. මිනිසුන් අවම වශයෙන් මූලිකවම බොන්නේ එය භුක්ති විඳින නිසාය. ඔබ ඇල්කොහොල් රහිත හෝ අඩු මත්පැන් පානයෙන් ඔබ රිසි අකමැති නම්, ඔබට පූර්ණ ශක්තිය සංස්කරණයේ ප්රතිඵලය වනු ඇත. එමනිසා ඔබ අකමැති මත්පැන් රහිත සංස්කරණවලට වඩා අඩු මත්පැන් පානයක් තෝරාගත හැක.

රියදුරන් සඳහා වන හානිය අවම කිරීම

රිය පැදවීමට අපේක්ෂා කරන සෞඛ්ය ගැටලු නොමැති මධ්යස්ථ මත්පැන් පානය කරන මත්පැන් හෝ මත්පැන්වලින් තොර පාන වර්ග හොඳය. අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකරනවාට වඩා රියදුරුට වැදගත් වන ප්රජානන කුසලතාවන් සඳහා වැඩි දුර්වලතාවයක් ඇති කරයි. මෙය එකින් හෝ දෙකක බීම ගැනීමෙන් වළකින්න. අවාසනාවකට, බොහෝ jurisdiction (0.08) හි රුධිරයේ මත්ද්රව්යවල නීතිමය මට්ටම් ඔබේ ධාවනය දුර්වල වන මට්ටමට වඩා (0.05) වේ.

අඩු ඇල්කොහොල් සහ මත්පැන් පානය නොකළ පාන වර්ග සම්පූර්ණයෙන් ශක්තිසම්පන්න පාන වර්ග (ඔබ සාමාන්ය වෙළුම් වලට වඩා පිපාසයෙන් පසු පිපාසයෙන් පසු පිපාසයෙන් සිටින බවක් දැනෙයි), අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකිරීම බීම අඩුයි.

ප්රභාකරන් වැළැක්වීම

සමාජ තත්ත්වයන් තුළ සිසිල් බීම බොන්න අපහසුතාවන්ට පත්වීම, නමුත් විෂ වීමෙන් වැළකී සිටීමට අවශ්යද? අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් පානය නොකළ පාන වර්ග හොඳම විසඳුමකි. මත්පැන් හෝ මත්පැන් වෙනුවට අඩු මත්පැන් හෝ මත්පැන් වෙනුවට මත්පැන් පානය කිරීම මගින් සයනයි. නැත්නම්, කොක්ටේල් වීදුරුවක දී හුණු මිශ්රණයක් සමඟ සෙල්සර් වතුර බොන්න.

සෞඛ්යයට හිතකර බලපෑම්

බොහෝ අධ්යයන කටයුතුවලදී වාර්තා වී ඇති මත්පැන් පානය පිළිබඳ අධ්යයනය කිරීමට කැමති නම්, අඩු මත්පැන් පානය, විශේෂයෙන්ම අඩු ඇල්කොහොල් රතු වයින්, ඔබේ ආහාර වේලට කුඩා මත්පැන් ප්රමාණයක් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා හොඳ ක්රමයකි. පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ නිවසේ විනිශ්චය කිරීමේදී මිනිසුන් විශේෂයෙන් නරක වන බවයි. එම නිසා මත්පැන්වලට වඩා හානිකර වන ප්රමාණයට වඩා අඩු ප්රමාණයකට සීමා කිරීමට අපහසු වීම ඉතා අපහසු වේ.

මූලාශ්ර:

Harnett, C. "විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට රස බැලීමේ දී අඩු මත්පැන් බීර හඳුනා ගත නොහැක" ටයිම්ස් COLONIST , 2007 දෙසැම්බර් 11.

හර්ට්නි, ඊ. "වෙහෙස නොබලා මත්පැන් පානය කරන වෙල්ටන්ස්චුං: පාලනය කිරීම, රඳා පැවැත්ම සහ වෙනස් කිරීම නැවත සලකා බැලීම". එක්සත් රාජධානියේ බර්මින්හැම් සරසවියේ ආචාර්ය උපාධි ඩිස්ටෙයාර් ඩී.

කේර්, ඩබ්ලිව්., ග්රීන්ෆීල්ඩ්, ටී, ටුජිගු, ජේ. බ්රවුන්, එස්. "බීම වර්ගයක් යනු බීම වර්ගයක්ද? බීර, වයින් හා ස්ප්රීතු වල එක්සත් ජනපදයේ ක්රමවේද සාම්පලයක මත්පැන් වර්ගයක වෙනස්කම්" මත්පැන්: සායනික සහ පර්යේෂණාත්මක පර්යේෂණ 29: 2015-2021. 2006 මැයි 3

සෙක්ල්, ඩී. සහ ස්ටෝව්වෙල්, ටී. අඩු මත්පැන් විකල්ප: මත්පැන් ආශ්රිත හානිය අඩු කිරීමේ ක්රමවත් ක්රමෝපායක්. ඖෂධ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ජාත්යන්තර සඟරාව . 20 (2): 183-7. 2009 doi: 10.1016 / j.drugpo.2008.06.001.