සමාජ සහයෝගීතාව වර්ධනය කරවන හාවුන් සහ ය

බොහෝ දෑ සැහැල්ලු ආතතියකි

සමාජ සහය පිළිබඳ අධ්යයනවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ සමීප මිතුරන් හෝ මිතුරන් දෙදෙනෙකු සමඟ මිත්රශීලී මිතුරන් හෝ වැඩි නොගැඹුරු මිත්රත්වයන් ඇති වීම හේතුවෙන් චිත්තවේගීය සෞඛ්යයට ඉතා වැදගත් වන බවය. කෙසේවෙතත්, මිතුරන් කිහිපදෙනෙකුගෙන් ලැබෙන සමාජ සහයෝගීතාවයන් ලෝකයන් දෙකටම හොඳයි. ඔබ හොඳ මිතුරෙකු හෝ බොහෝදෙනෙකු සමඟ වඩා සැපපහසු වී සිටින බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති නමුත්, අවම වශයෙන් මිතුරන් කීප දෙනකුට අවම වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු කීපයක් තිබිය යුතුය:

නව මිනිස්සු හමු වෙන අයුරු

ඔබ තවමත් පාසැල් නොපවතින හෝ නවීන සමාජයක් ගොඩනැඟී ඇති විශාල සමාගමක් සමග විශාල සමාගමක් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සහ නව පුද්ගලයින් හමුවීමට නිරන්තරයෙන් අවස්ථාවන් ලබා දීම, නව මිත්රත්වයන් ගොඩ නැගීම තවමත් පහසු ය. නව මිනිසුන් හමු වීමට මාර්ග කිහිපයක් මෙන්න: