පශ්චාත් - චක්රය ඉවත් කිරීමේ සින්ඩ්රෝම් (PAWS)

ඩෙඩොක්සිංකරණයෙන් පසු ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ අපහසු විය හැකිය

ඖෂධවලින් හෝ වෙනත් ඇබ්බැහි කරන ද්රව්යවලින් ඈත් වී පළමු දින කිහිපය හෝ සතිවලදී, පුද්ගලයන්ට බොහෝ විට බරපතල ඉවත් වීමේ ලක්ෂණ ඇති වේ. මෙම ලක්ෂණ වල බරපතලකම පුද්ගලයා සහ පුද්ගලයාගෙන් වෙනස් විය හැකි අතර පුද්ගලයා ඇබ්බැහි වූ ද්රව්යය මත සාමාන්යයෙන් රඳා පවතී.

උග්ර ඉවත් වීමේ ලක්ෂණ අඩු වීමෙන් පසුව පශ්චාත්-අවපාතයෙන් ඉවත් වීමේ සංසිද්ධිය (PAWS) විය හැක.

පශ්චාත්-චක්රතාප්තිමත් සමමුහුර්ය රෝග ලක්ෂණ

ඇබ්බැහි වීමෙන් වැළකී සිටීම සඳහා බොහෝදෙනෙකුගේ වැටීම ප්රධාන බාධකයක් විය හැක. PAWS වලට සම්බන්ධ ලක්ෂණ වෙනස් විය හැකි අතර, විවිධාකාර සාධක මත යැපෙන අතර, යැපීම් වර්ගය, භෞතික ප්රමාණය සහ ස්ත්රී පුරුෂභාවය මෙන්ම සමස්ත සෞඛ්යය වැනි දේ මත රඳා පවතී.

අනෙකුත් ඉවත් කිරීමේ ගැටළු වලට සාපේක්ෂව PAWS අද්විතීයයි; පුද්ගලයා ද්රව්යය භාවිතයෙන් නතර වීමෙන් පසු වසර 2 ක් පමණ කාලයක් ගත විය හැකිය. සාමාන්ය රෝග ලක්ෂණ වන්නේ:

බෙහෙත් වර්ග මොනවාද?

බොහොමයක් විනෝදාත්මක ඖෂධ සහ මත්පැන් පවා පැටවුන්ට රෝග ලක්ෂණ ඇති කළ හැකි අතර, සමහර ඖෂධ වෙනත් අයෙකුට වඩා PAWS අවුලුවන. ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

PAWS අවසන්?

අවාසනාවකට මෙන්, දිගු PAWS පවතිනු ඇත්දැයි නියම කර නොමැත. මත්පැනට ඇබ්බැහි වීම, ඇබ්බැහි කාලය සහ පුද්ගලයාගේ ශාරීරික සෞඛ්ය මත රඳා පවතී. සමහර අය දින කිහිපයක් හෝ සති කිහිපයක් පමණක් පැවතිය හැකි අවම ඉවත් කිරීමේ ලක්ෂණ අත්විඳීමට පුළුවන. අන් අය වසර ගණනාවක් තිස්සේ PAWS රෝග ලක්ෂණ අත්දකිනු ඇත.

PAWS බරපතල විය හැකි නමුත් එය වෘත්තීය අධීක්ෂණය හා වෛද්ය මැදිහත් වීමෙන් පාලනය කළ හැකිය. උපකාරක කණ්ඩායම්, චිකිත්සාව හෝ ඇතැම් ඖෂධ වැනි සම්පත් වෙත ප්රවේශය, වෛද්යවරයෙකු විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර ඒවා නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ඔබට ආපසු යෑමට මුහුණ දීමට සිදු වුවද සාමාන්ය ජීවිතයට ආපසු යෑමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.

විෙශේෂඥයින්ෙග් සහ පවුලේ අයෙගන් පුද්ගලාරෝපිත රැකවරණ සහ දිගුකාලීන සහය ලබා ගැනීම සැලකිය යුතු අයුරින් පතිසාධනය කළ හැකිය. චිකිත්සාව සිදුවේ, අවහිරතා ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ කළමනාකරණය කිරීමට උදව් වන අතර නැවත නැවත යථා තත්ත්වයට පත් නොවී නැවත යථා තත්ත්වයට පත් විය හැකිය.

PAWS වැනි ඉවත් කිරීමේ ලක්ෂණ දිගුකාලීන හා දරුණු විය හැකි අතර, ඒවා නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා වැඩ කිරීම වටී. ඔබ හෝ ඔබ ආදරය කරන කෙනෙක් ඇබ්බැහි ප්රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නේ නම්, එය වෛද්යවරයෙකු හෝ වෛද්යවරයෙකුගෙන් විමසන්න.

> මූලාශ්රය:

> "පශ්චාත් - චක්රය ඉවත් කිරීමේ සින්ඩ්රෝම් (PAWS) රෝග ලක්ෂණ". ඇමරිකානු ඇබ්බැහි මධ්යස්ථාන, 2014.