රැකියා ස්ථානවල හිංසනය කොතරම් බලපානවාද?

හිරිහැර කිරීම මිනිසුන් සහ ලාභ වලට ගොදුරු වේ

ඔබ රැකියා ස්ථානයේ හිරිහැර කරුවෙකුගේ ඉලක්කයක් නම්, ඔබ සෑම විටම ඔබේ බඩේ කනස්සල්ලේ වළල්ලක් සමඟ ආරම්භ කරන්න. ඊටපස්සේ සති අන්තයේ හෝ ඊළඟ නිවාඩුව දක්වා ඔබ ගණන් කළ යුතුයි. වැඩිහිටි හිරිහැර කරුවන්ගේ නුසුදුසු හැසිරීම් ඇතුළත් විය හැකිය:

විපතට පත්වූවන් සඳහා හිරිහැර කිරීමේ සෞඛ්ය අවදානමක්

ඔබ කාර්යාලයෙන් ඉවත්ව යන විට වැඩකරන ස්ථානවල හිරිහැර කිරීම් අවසන් නොවේ.

හිරිහැර කිරීමේ ගොදුරක් විය හැකි අතර, ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්ය ගැටලු ඇති විය හැකි අතර,

හිංසනය නිසා යෝබ් කාර්ය සාධනය බලපායි

දූෂිත කම්කරුවන්ට තම රැකියාවලින් උපරිමයෙන් ඔවුන්ගේ රැකියා ඉටු කළ නොහැකිය. කාර්ය සාධන ගැටළු වලට

අපකීර්තියට පත්ව සිටින කම්කරුවන්ට අභිපේ්රරණය අහිමි වනවා පමණක් නොව, ඔවුන් භුක්ති විඳින කාලය නිසා ඔවුහු කාලය අහිමි වනු ඇත.

හිරිහැර කිරීමේ ඉලක්කයන් හුදෙකලා හැඟීමක් ඇති කර ගනී. ඇත්ත වශයෙන්ම, වැඩබිම් හිංසනයට ලක්වීම නිසා, ගොදුරක් විය හැකි අතර, එය අසරණව, අවමන් සහගත, ව්යාකූල හා අසරණ භාවයට පත්වන බව කම්පනයට පත්වේ.

සේවා ස්ථානයේ හිංසනය පිළිබඳ සායනික පර්යේෂණ

ගැටලුව එතරම් ප්රචලිත වන අතර, ඔබට විෂය පිළිබඳ සායනික අධ්යයන සොයාගත හැකිය.

වැඩකරන ස්ථානයේ හිංසනය පිලිබඳ පර්යේෂණය ප්රමාණාත්මකව සිදු වන අයහපත්භාවය සහ මූල්යමය ප්රතිවිපාක පිළිබඳ සමාගමේ ප්රතිඵලය කොතෙක් දුරට ද යන්නයි.

මැටිෙටොබ් විශ්ව විද්යාලෙය් පර්ෙය්ෂකයන් විසින් වැඩබිම් හිංසනයකට ලක්වී ඇති අතර ලිංගික හිරිහැර වලට වඩා ෙසේවකයින්ට වැඩි හානියක් සිදු කරයි. රැකියා ස්ථානයේදී ලිංගික අතවරවලට ගොදුරු වූවන්ට සාපේක්ෂව බලහත්කාරයෙන් කටයුතු කළ සේවකයින්:

හෙල්සින්කි විශ්ව විද්යාලයේ පර්යේෂකයින්ගේ ඉලක්කය නොවන සෙසු සේවකයන්ද දුක් විඳිනවා. ඔවුන්ගේ ප්රතිවිපාක මගින් හිරිහැර විඳින්නන්ට සහ ඒවාට සාක්ෂි දරන අයට, මානසික ප්රතිකාර සඳහා බෙහෙත් වට්ටෝරු ලබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇත.

වින්දිතයන්ගේ සේවාදායකයන්ට බලපෑම්

රැකියා ස්ථානයේ හිරිහැර කිරීම, සේවා යෝජකයන්ට හානිකර බලපෑමක් ඇති කරයි. එය ගොදුරු වූ සහ ඔවුන්ගේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂිකාරියයි. වැඩ පරිසරය කඩාකප්පල් කිරීම හා සේවක චිත්ත ධෛර්යයට බලපෑම් වලට අමතරව එය එසේම විය හැකිය:

හාම්පුතාට අනෙකුත් මිල අධික බලපෑම් ඇතුළත් වේ:

සේවා ස්ථානයේ හිංසනයට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සේවා යෝජකයින්ට හැකි වේ

මැදිහත් වීමක් හෝ මැදිහත් වීමකට වඩා පිරිවැය ඵලදායී වීම වැළැක්වීම නිසා වැඩබිම හිංසනයට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සහ හිරිහැර කිරීමකින් තොරව වැඩකරන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සැමවිටම ඔබ සතුය.

ඔබගේ සේවකයින් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම් එයද නිවැරදි දේ වේ.

වැඩකරන ස්ථානවල හිරිහැර කිරීම් බහුතරය පැමිණෙන්නේ හිරිහැර කිරීමේ ලොක්කන් නිසා සේවා යෝජකයන් විසින් කළමණාකරුවන්, අධීක්ෂකයින් සහ අනෙකුත් අධිකාරී නිලධාරීන් සඳහා අධ්යාපන අවස්ථා ලබා දිය යුතුය.

කණ්ඩායම් වැඩ, සහයෝගීතාවය සහ ධනාත්මක අන්තර්ක්රියාව වගා කරන වැඩ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වෙහෙස වන්න.