මානසික සෞඛ්ය පිළිබඳ Pdoc හි ඉතිහාසය

Pdoc යනු මනෝ චිකිත්සකයෙකු සඳහා කෙටි වේ. ඇතැම් පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ මනෝවිද්යාඥයෙකි . සංසද සහ සංවාද කුටි වැනි සබැඳි ප්රජාවන් සඳහා භාවිතා කරනු ලබන pdoc නිතරම ඔබ දැකනු ඇත. රෝහල් හෝ ප්රතිකාර වැනි රෝගීන් කණ්ඩායම් සැකසීම්වලදී එය භාවිතා කළ හැකිය.

පදය Pdoc හි ඉතිහාසය

Pdoc යනු මනෝ චිකිත්සකයෙකු / මනෝ වෛද්යවරයකු හා වෛද්යවරයකු ඒකාබද්ධ කිරීම සම්පීඩිත වාක්යයකි.

සංවාදවලදී රෝගීන් නිතරම ඔවුන්ගේ සාමාන්ය වෛද්යවරයා සහ ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්ය පුරුදු අතර වෙනස හඳුනාගැනීමට අවශ්ය වේ. එහෙත් මනෝ චිකිත්සකයෙකු යනු දිගු වචනයක් වන අතර එය ඉඟි කිරීමට අපහසු වේ. ඉතින්, කෙටි යෙදුම් හා කෙටි යෙදුම් මත යැවීමට ක්ෂණික පණිවුඩ සහ කෙටි පණිවිඩයන් අනුගමනය කරමින්, නව වචනයක් පරිණාමය ඇත - pdoc.

මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයින්ගේ වර්ග

ඔබගේ අවශ්යතා ගැන සැලකිලිමත් වන මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයින් කිහිපදෙනෙකු සිටින බව පෙනේ. ඔවුන් ඇතුළත්:

බයිපෝල අක්රමිකතාවන් සඳහා ඵලදායී බව පෙන්වන මනෝචිකිත්සක

බයිපෝල අක්රමිකතාව සඳහා බෙහෙවින් ඵලදායී වූ මනෝචිකිත්සක වර්ග දෙකකි, පවුලේ මූලික ප්රතිකාර (FFT) සහ සංජානනීය-චර්යාත්මක ප්රතිකාර (CBT).

Bipolar Disorder සඳහා බෙහෙත්

ඔබ බයිපෝල අක්රමිකතාවයක් ඇත්නම්, ඔබේ රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා බෙහෙත් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. බයිපෝලර් සඳහා පොදු බෙහෙත් ඇතුළත් වේ:

Bipolar Disorder සමඟ සාර්ථකව මුහුණ දීම

ඔබ සැපපවත්වන චිකිත්සකයෙකු සොයා ගැනීම ද්විපාක්ය ආබාධ සමඟ කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් වැදගත් පියවරයන්ගෙන් එකකි. බෙහෙලා අවුල්වීමේ අවදානමක් හඳුනා ගැනීමට ඉගෙනීම ඇතුළුව ඔබේ තත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබට අසමත් වේ. ඔබ තවමත් මෙම තීරනාත්මක පියවර නොගත්ත නම්, ඔබ වෙනුවෙන් සුදුසු therapeist සොයා ගැනීමට උපදෙස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

> මූලාශ්ර:

> මානසික රෝග පිළිබඳ ජාතික සන්ධානය. මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයින්.

> ඕඩ්, එම්, මයෝ-විල්සන්, ඊ., බ්රයිඩවුඩ්, ආර්. සහ අල්. බයිපෝල අක්රමිකතාව වැඩිහිටියන් සඳහා මනෝවිද්යාත්මක මැදිහත්වීම්: ක්රමානුකූල සමාලෝචනය හා මෙටා විශ්ලේෂණය. මනෝ වෛද්ය සඟරාව . 2016. 208 (3): 213-22.