සෞඛ්ය සම්පන්න සබඳතාවල මායිම් මොනවාද යන්න ඉගෙන ගන්න

සීමා මායිම් සමඟ ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයින් ගැන අපි බොහෝ දේ අසා සිටිමු. නමුත් සීමා මායිම් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද යන්න නිතරම නොකියයි. වචනයේ වචනාර්ථය තුළ සීමාව යනු එක් ප්රදේශයකින් එක් ප්රදේශයක් වෙන් කරන බෙදුම් රේඛාවකි.

සීමාවක් වැටක් හෝ මාර්ගයකින් පැහැදිලිව සලකුණු කළ හැකි වුවද, එක් ප්රදේශයක් අවසන් වන අතර අනෙක් කොටස ආරම්භ වන්නේ කොහේද යන්න මුළුමනින්ම පැහැදිලිය.

සමාන ආකාරයකින්, අපි සීමාවන් සහ සම්බන්ධතා වල සීමාවන් හා නීති රීති විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන විට, "කෙමෙන් කෙමෙන්" හරවා ගත හැකි හැසිරීම් තීරණය කිරීමට අවංක විනිශ්චය අවශ්ය වේ. ඇබ්බැහි වූවන් සහ ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන් සමඟ සබඳතා වල මායිම් සහිතව පවතින දුෂ්කරතාවයන් මෙන්න.

සරළව පවසන පරිදි, සීමාවන් පිළිගත හැකි හෝ සම්බන්ධතාවයකදී ඉවසිය හැකි සීමාවන්ට සීමා වේ. සීමා මායිම් තනි පුද්ගලයෙකි. නමුත් ඇබ්බැහි වූවන් හා ඔවුන් සමඟ සමීප සබඳතා ඇති පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතා වල සීමාවන් තැබීම හා ඒවාට අනුගත වීමට ඇති ගැටලු බොහෝ විට ඇත. මායිම් සහ ඇබ්බැහිවීම් සඳහා අපහසු පොදු පොදු ක්ෂේත්ර:

ඇබ්බැහි වීම බොහෝ විට ඇබ්බැහි වූවන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කළ යුතු ය. මායිම් කළ යුතු සමහර පොදු කොටස්:

හොඳ මායිම් පිහිටුවීම සඳහා පහත දැක්වෙන පුළුල් මූලධර්ම භාවිතා කළ හැකිය:

මූලාශ්ර:

ක්ලාක්, ජේ සහ ඩොසන්, සී. නැවත නැඟිටුවීම: අපේ දරුවන්ට දෙමව්පියන් වීම. (දෙවන සංස්කරණය). මධ්යස්ථානය නගරය: හසල්ඩෙන්. 1998.

කැතරින්, ඒ. රේඛා ඇඳීම කොහෙන්ද: දිනපතාම සෞඛ්ය සම්පන්න සීමා නිර්ණය කරන්න. 2000.

ඔර්ෆර්ඩ් සහ ඇල්කොහොල් මත්ද්රව්ය සහ මත්ද්රව්ය ගැටලුවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම: එකිනෙකට වෙනස් සංස්කෘතීන්වල පවුල් සාමාජිකයන්ගේ අද්දැකීම්. ලන්ඩන්: Routledge. 2005.