ඔබට PTSD ඇති විට ඔබේ ජීවිතයේ වඩා ක්රියාකාරී වන්නේ කෙසේද

චර්යාත්මක ක්රියාකාරිත්වය ඔබට ප්රීතිමත් අත්දැකීම් සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට උපකාරි වනු ඇත

ඔබ පශ්චාත් කම්පන මානසික ආතතිය (PTSD) සමඟ කටයුතු කරන විට පවා ඔබ ප්රීතිමත් අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීමට ඔබේ ජීවිතයේ වඩා ක්රියාකාරී වීමට ඉගෙන ගත හැකිය.

මිනිසුන් මානසික පීඩනයකින් හෝ කනස්සල්ලකින් පෙළෙන විට, ඔවුන් භුක්ති විඳින දේවල් කිරීමට ඔවුන්ට අඩු ඉඩක් තිබිය හැක. චර්යාත්මක ක්රියාකාරිත්වය යනු වඩාත් ක්රියාශීලී සහභාගිවියෙකු වීම තුළින් ඔබේ ජීවිතයට යළිත් සතුටක් ගෙන ඒමට මාර්ගයකි.

හැසිරීමේ ක්රියාවලියේ අරමුණ සරල ය. එය ප්රීතිමත් සහ විනෝදජනක වූ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ක්රියාකාරිත්වයන් වඩාත් ක්රියාශීලී ලෙස මිනිසුන්ට උගන්වනු ලබයි. මෙම අත්දැකීම් සමඟ වඩා සම්බන්ධ වී හා ඔබගේ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

චර්යාත්මකව ක්රියාත්මක කිරීම පහසුය. ඔබට හැකි ඉක්මනින් ඔබේ නව, වඩා ක්රියාකාරී හා ධනාත්මක ජීවන රටාව මත ආරම්භ කිරීමට ඔබට අවශ්ය ඉලක්ක හා ක්රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

ඔබේ ජීවිතයේ වඩා ක්රියාකාරී වන්නේ කෙසේද?

 1. ඔබේ ඉලක්ක හඳුනාගන්න. ඔබ ඉටු කිරීමට කැමති කෙටි හා දිගු කාලීන ඉලක්ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙම ඉලක්කයන්ට නිශ්චිත අවසාන ස්ථානයක් තිබිය හැකිය (උදාහරණ ලෙස, නව රැකියාවක් ලබාගැනීම) හෝ සිදු විය හැකිය (නිදසුනක් වශයෙන්, වඩා දීමනා පුද්ගලයෙකු වීම).
 2. ඊළඟට, ඔබ හඳුනා ගන්නා ඉලක්ක වලට සමීප වීමට යන සතියේ සෑම සතියකම සම්පූර්ණ කළ හැකි කුඩා ක්රියාකාරකම් හඳුනා ගන්න. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ වැඩි පුද්ගලයෙකු වීමට අවශ්ය නම්, ස්වේච්ඡා වැඩ කිරීම හෝ පුණ්යාධාර ලබා දීම සඳහා ක්රියාකාරකමක් තෝරා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය විය හැකිය.
 1. යම් කඩදාසි පත්රයක් මත, සතියක් සඳහා ඔබ සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය සියලු ක්රියාකාරකම් සටහන් කරන්න. තවද, ක්රියාකාරකම් කිරීමට සහ කොපමණ කාලයක් සඳහා ඔබ කොපමණ වාර ගණනක් අවශ්යදැයි දක්වන්න. නිදසුනක් වශයෙන්, ව්යායාමයක් ලෙස ව්යාජ ලෙස ලියන කෙනෙකුට, අවම වශයෙන් පැය භාගයක් සඳහා සතියකට තුන් වතාවක් ව්යායාම් කිරීමට අවශ්ය බව සටහන් කරගත හැකිය.
 1. සෑම දිනකම ඔබේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔබ සතියක් සඳහා ඉලක්කයක් සම්පූර්ණ කර ඇති විට, එහි ක්රියාකාරිත්වය දක්වා ඇති ලකුණු සලකුණු කරන්න.
 2. ඔබ යම් සතියක් සඳහා ඔබේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ඇත්නම්, ඔබටම විපාක දෙන්න. ඔබේ ජීවිතයේ ඉලක්කයන් සපුරාලීමට වඩාත් ක්රියාශීලී වීමෙන් හා වඩාත් සමීප වීම සඳහා ඔබට ගෞරවය දෙන්න.
 3. සෑම සතියකම පෙර සතියේ ගොඩනඟන ලදි. සතියකට සතියකට වැඩ කිරීම. පුරුද්දක් බවට පත්කිරීමට අවශ්ය ක්රියාකාරකම් තිබේ නම් (සතිපතා ව්යායාම් කිරීම), පුනරාවර්තනය වැදගත් වේ.
 4. ඔබේ නව, වඩා ක්රියාශීලී සහ විනෝදජනක ජීවන රටාව භුක්ති විඳින්න!

ඉඟි

 1. විවිධත්වය සඳහා යන්න. ඉලක්කයන් හා ක්රියාකාරකම් සමඟ එන විට විවිධත්වය ප්රධාන වේ. සබඳතා, අධ්යාපනය, වෘත්තිය, විනෝදාංශ, අධ්යාත්මිකත්වය සහ සෞඛ්ය වැනි විවිධ ජීවීන්ගේ ප්රදේශවලින් ඉලක්ක සහ ක්රියාකාරකම් තෝරන්න.
 2. විනෝදය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. චර්යාත්මක ක්රියාකාරිත්වයේ අරමුන ඔබේ මනෝගතිය වැඩි දියුණු කිරීමයි, ඔබ තව දුරටත් අවධාරණය නොකරන්න. සතුටින් පිරි ක්රියාකාරකම් ඇති කරන්න.
 3. මන්දගාමී ආරම්භ කරන්න. පළමු සති කිහිපය තුළ ඔබ පහසුවෙන් ඉටු කළ හැකි කාර්යයන් ලැයිස්තුවක් ලඟා කර ඉන් පසුව සෙමින් ඉදි කරන්න. පළමු සතිය තුළ බොහෝ ක්රියාකාරකම් සමඟ පැමිණීම අභියෝගාත්මක හා මානසික පීඩනය විය හැකිය, ඔබ ඔබේ ඉලක්ක සපුරාලීමට අඩු ඉඩක් ඇති.
 1. ඔබේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔබගේ අරමුණු ලුහුබැඳීම සඳහා පෝරමයක් භාවිතා කිරීමට ඔබ තීරණය කර ඇත්නම්, සති කීපයක සිට ආකෘති පත්ර පවත්වා ගන්න. සෑම මාසයකම, ඔබේ අරමුණු කරා ලඟා වීම සඳහා සමීප වෙමින් සිටින ප්රගතිය සමාලෝචනය කරන්න.
 2. කැපවීම, නමුත් නම්යශීලී විය යුතුය. අවසාන වශයෙන්, සතියේ සිට සතියේ සිට ඔබ තෝරා ගන්නා ක්රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කිරීමට කැප වන්න. එහෙත් මෙම ක්රියාකාරකම්වලට වඩා වෙනත් දැවෙන අවශ්යතාවයන්ට ප්රමුඛත්වය ලබා දෙන විට මතක තබා ගත යුතු වේ. යම් සතියක් සඳහා ඔබේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ඔබට බැරි නම්, සතියේ දෙස ආපසු හැරී බැලීමට ඔබට බාධාවක් ඇති බව හඳුනා ගන්න. ගැටලුව - තමන් ඉදිරිපත් වන විට බාධා පැමිණිය යුතු ආකාරය විසඳන්න.