දෙමාපියන් සහ ළමුන් සඳහා නිපුණතා පිරිමැසීම

වින්දනය තුළින් දරුවන්ට උපකාර කිරීම කුසලතා පුහුණුව සාර්ථකව හැසිරවීම

විශාල වෙනස්කමක් සමඟ කටයුතු කිරීම, මානසික ආතතිය හෝ අර්බුදය වැඩිහිටියන් සඳහා බදු අය කළ හැකි අතර, දරුවන් සඳහා, එවැනි දේවල් අතිමහත් විය හැකිය. වැඩිහිටි හැවිරිදි ළමයින්ට වැඩිහිටි ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ළමයින්ට සවිබල ගැන්වීමේ කුසලතාවන් නොමැති නිසා, දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ආදරය කරන දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමට හැකි වන පරිදි අර්බුදයන් හා ප්රධාන පීඩක ශිල්පීන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී නිපුණතා කුසලතා වර්ධනය කිරීමට උපකාර කිරීම.

හුදෙක් ඔවුන් පවසන දේ පමණක් නොව, ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් සමඟ කතා කිරීමට සහ මානසික ආතතියෙන් පෙළෙන ආකාරය නිරූපණය කිරීම සඳහා ඔවුන් වැඩිහිටියන් ලෙස මානසික ආතතිය දැනෙන විට කළ යුතු දේ දැන ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

දරුවන්ට දුෂ්කර කාලවලදී මුහුණ දීමට උපකාර කිරීම සඳහා සරල සහ ඵලදායී උපාය මාර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

අවදානය යොමු කරන්න

දරුවන් සෑම දරුවෙකුටම හොඳ අවධානයක් ලබා දෙයි කියා සෑම දෙමාපියෙක්ම දනිති. දුෂ්කර කාලවලදී ළමයින්ට උපකාර කිරීමේදී, මෙය මතක තබා ගැනීම වැදගත් වන අතර, ඔවුන් එය නිල වශයෙන් ඉල්ලා නොසිටි නමුත්, දරුවන්ට අතිරේක අවධානය යොමු කළ යුතු වේ. ළමයින් සඳහා වැය කිරීම සඳහා අමතර කාලයක් නිදහස් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් අපහසු විය හැක - දරුවන්ට ස්වභාවික ප්රවණතාවයක් නැතුවම පාහේ අහිමි කර ගැනීම සඳහා - බොහෝ විට ළමයින්ට ඔබගේ අවධානය අවශ්ය විය හැකි කාලය මෙයයි. වැඩි අවධානයක් ලබා දෙමින් දරුවන්ට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි ආකාර කිහිපයක් මෙන්න:

බලපෑම් අවම කිරීම

ඔබ මුහුණ දෙන්නේ කුමන අර්බුදයකින්ද කියා දරුවන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කළ නොහැකිය (ඔවුන් සෘජුව මැදිහත් නොවූවත්, ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් මුහුණ දෙන පීඩාකාරී තත්ත්වයන් සඳහා ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ මානසික ආතතියට පත්වීම පිලිබඳව කුප්රකට ය.) ආතතියට නිරාවරණය වීම. ජීවිතයේ පසු කාලයකදී මානසික ආතතිය අවම කර ගැනීමේ ක්රම ඉගෙන ගැනීමට මෙය ඔවුන්ට උපකාර කළ හැකිය. උත්සාහ කිරීමට යම් උපායමාර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

මාර්ගය පෙන්වන්න

වඩා හොඳ හෝ නරක අතට, තර්ජනයට මුහුණ දෙන විට, ඔබේ දරුවන් ඔබ කුමක් කරන්නේ දැයි බලන්න. වැඩිහිටියෙක් පරිපූර්ණ නොවේ. නමුත් අර්බුද කළමනාකරණය සඳහා හොඳ ආදර්ශයක් වීම පරිපූර්ණ කිරීම අවශ්ය නොවේ. ඔබගේ හොඳම උත්සාහය. නිරෝගිමත් අයුරින් හසුරුවන වැඩිහිටියෙකුට දරුවන්ට ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙයි. ඔබ ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඔබේ දරුවන්ට උපකාර කළ හැකි ක්රම කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.

ඔබේ දරුවන් බලගැන්වීම

සියල්ලටත් වඩා, ඔබ මුහුණ දෙන සියලු තත්වයන් වෙනස් කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බව මතක තබාගන්න. එහෙත් ඔවුන් මුහුණ දෙන දේ සැරිසැරීමට සහ ඔවුන්ට මුහුණ දීමට ඇති හැකියාවන් පාලනය කර ගැනීමට ඔබට හැකි වන අතර, ඔබේම සන්දිචන කුසලතා මුළුමනින්ම ම තියන්න.