ඔබේ සමාජ කනස්සල්ල පිළිගන්නා අයුරු

ඔබ සමාජ කාංසාව ආශ්රිත මානසික ආබාධවලින් පීඩා විඳිනවා නම්, ඔබට ඉක්මන් විසඳුමක් සොයනු ඇත.

ඔබේ ඉලක්කය නැවත කිසිදාක කනස්සල්ලට පත් නොවී සිටීමට නම්, ඔබ බොහෝ විට ප්රතිකාර නොලැබුණ හොත්, ඔබට ප්රතිකාරයක් ලබා ගත හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ මිනිසුන් සමාජීය සහ කාර්ය සාධන තත්ත්වයන් තුළ ටිකක් කනස්සල්ලට පත්ව සිටින අතර, එක්සත් ජනපදය සමග සිටින අය හැම විටම එම සැකසීම් තුළ යම් කනස්සල්ලක් ඇති වේ.

ඔබගේ එසැනින් පිළිගැනීම සඳහා ප්රතිකාර

සමාජ කාංසාව ආශ්රිත මානසික ආබාධ සඳහා ප්රතිකාර කිරීමේ එක් ඉලක්කයක් නම්, කනස්සල්ලට පත්ව ඇති හැඟීම් ලෝකයේ අවසානය නොවේ. වැනි ප්රතිකාර ක්රම

ඔබේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ කාංසාව කෙරෙහි වැඩි පිළිගත යුතු ආකල්පයක් වර්ධනය කිරීමයි. කනස්සල්ලට පත් හැඟීම් පාලනය කිරීමට හා ඒවා ඉවත් කිරීමට උත්සාහ නොකර, ඒවා ඉවසන්නේ කෙසේද කියා ඉගෙන ගන්න .

ඔබ පවසන දේ ඔබට හැඟෙන විට ඔබේ හුස්ම අල්ලාගැනීමට නොහැකි බව සිතන්න. මෙම ආරම්භක කනස්සල්ලට ඔබ මුහුණ දෙන විට:

කාංසාවේ හැඟීම් පිළිගැනීමට ඉගෙනීම මගින් පාලනයෙන් මිදීමෙන් වැළකී සිටීමට උපකාරී වේ. සිතා වෙනුවට

"මෙම කනස්සල්ල නැවැත්වීමට මට අවශ්ය නැත, එය සමග කටයුතු කිරීමට නොහැකි"

ඒ වෙනුවට එවැනි සිතුවිලි මත

"මම ටිකක් කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව මම දන්නවා, නමුත් එය සමහර විට සිදුවනු ඇත, එය ඉක්මණින් සම්මත වේ."

භීතියේ චක්රය ආරම්භ වන බියෙන් බියෙන්. ඔබ බියෙන් නිදහස් වූ විට , කාංසාව ක්රමක්රමයෙන් අඩු වේ.

ඔබ තවමත් අවුල්සහගත ප්රහාරයක් බවට පත් නොවී සිටියත්, ඔබේ කාංසාවේ රෝග ලක්ෂණ දැකිය හැකිය.

මෙය සිදුවිය හැකි වුවද, ඔබ බලාපොරොත්තු වනවාට වඩා බෙහෙවින් අඩු ය. බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔවුන් දකිනවා වුවද, ඔවුන් අනුකම්පාවකින් යුතුව ප්රතිචාර දැක්විය හැකිය.

ඔබ ඔබේ කලකිරී හැඟීම් ගැන වැඩි වැඩියෙන් පිළිගැනීමට පුරුදු වී සිටිනවා නම්, ඔවුන් කලක් කලකිරීමට පත් වන බවටත්, ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කිරීමක් ලෙස පෙනී යයි.

ඔබේ කලකිරී හැඟීම් පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරනවා වෙනුවට, එය ක්රමයෙන් අඩු වන තුරු කාංසාව රැඳීමට ඉගෙන ගනු ඇත. මෙම ක්රියාවලිය කාලය හා වෑයමට අවශ්ය වුවද, සමාජ කනස්සල්ලට හේතුවන ඔබේ රෝග ලක්ෂණ අඩු වනු ඇත.

මූලාශ්ර:

> ඇන්තනි, එම්එම්, ස්ටේන්, එම්. කාංසාව හා ආශ්රිත ආබාධ පිළිබඳ ඔක්ස්ෆර්ඩ් අත් පොත. නිව්යෝක්: ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්යාල මුද්රණාලය; 2008.

> ක්ලාක් ඩී.ඒ., බෙක් ටී. (2011). කාංසාවේ සංකූලතාවන්ගේ සංජානන චිකිත්සාව: විද්යාව හා භාවිතය. නිව් යෝක්: ගයිල්ෆෝර්ඩ්.

MM, රොත් ලඩ්ලි D, හයිම්බර්ග් ආර්ජී. (2005). සංජානනික-චර්යාත්මක ප්රතිකාර වල ප්රතිඵලය වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රතික්රියාව වැලැක්වීම. නිව් යෝක්: ගයිල්ෆෝර්ඩ්.